Hopp til innhold

Vil Gud tilgi meg?

Bibelens svar

Ja, Gud vil tilgi deg hvis du tar de rette skrittene. Bibelen sier at han er «en tilgivende Gud», at han er «rede til å tilgi», og at han «vil tilgi i rikt mål». (Nehemja 9:17; Salme 86:5; Jesaja 55:7) Når Gud tilgir oss, gjør han det fullstendig. Syndene våre blir «strøket ut», eller slettet. (Apostlenes gjerninger 3:19) Gud tilgir også for godt, for han sier: «Deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu.» (Jeremia 31:34) Når han har tilgitt oss, trekker han ikke senere fram syndene våre for å anklage eller straffe oss igjen og igjen.

Men Gud tilgir ikke fordi han er svak eller bare lar seg lede av følelser. Han forandrer aldri sine rettferdige normer. Av den grunn er det noen synder han ikke tilgir. – Josva 24:19, 20.

Skritt du må ta for at Gud skal tilgi deg

  1. Innrøm at det du har gjort, er et brudd på Guds normer. Det du har gjort, har kanskje gått ut over andre, men du må først og fremst innse at det er en overtredelse mot Gud. – Salme 51:1, 4; Apostlenes gjerninger 24:16.

  2. Bekjenn dette for Gud i bønn. – Salme 32:5; 1. Johannes 1:9.

  3. Du må være oppriktig lei deg for det du har gjort. Det at du føler «bedrøvelse på en måte som Gud vil», fører til at du angrer, eller forandrer innstilling. (2. Korinter 7:10) Det innebærer også at du angrer på det du gjorde som førte til at du begikk en synd. – Matteus 5:27, 28.

  4. Du må forandre din handlemåte. Bibelen sier: «Vend om.» (Apostlenes gjerninger 3:19). Dette kan bety at du må unngå å gjenta en enkeltstående urett handling, eller at du må bryte en vane. Eller det kan bety at du må forandre hele den måten du tenker og lever på. – Efeserne 4:23, 24.

  5. Gjør hva du kan for å rette opp den skaden du har gjort. (Matteus 5:23, 24; 2. Korinter 7:11) Be om unnskyldning til dem som er berørt av det du har gjort eller har unnlatt å gjøre, og gjør opp for deg i den grad det er mulig. – Lukas 19:7–10.

  6. Be Gud om å tilgi deg på grunnlag av Jesu gjenløsningsoffer. (Efeserne 1:7) For at bønnen din skal bli besvart, må du dessuten tilgi dem som har syndet mot deg. – Matteus 6:14, 15.

  7. Hvis den synden du har begått, er alvorlig, må du snakke med en som er kvalifisert til å gi deg den åndelige hjelpen du trenger, og som kan be for deg. – Jakob 5:14–16.

Feiloppfatninger om det å få Guds tilgivelse

«Jeg har syndet så mye at jeg ikke kan få tilgivelse.»

Gud tilgav David, som hadde vært utro og begått mord

Så lenge vi tar de skritt som Gud har beskrevet i Bibelen, vil vi bli tilgitt, for Guds evne til å tilgi er større enn våre synder. Han kan tilgi både alvorlige synder og synder som har blitt gjentatt mange ganger. – Jesaja 1:18.

Kong David i det gamle Israel, for eksempel, var utro og begikk mord, men fikk tilgivelse. (2. Samuelsbok 12:7–13) Apostelen Paulus, som følte at han hadde vært verdens verste synder, ble også tilgitt. (1. Timoteus 1:15, 16) Til og med de jødene i det første århundre som Gud holdt ansvarlige for å ha drept Jesus, Messias, ble tilgitt hvis de forandret seg. – Apostlenes gjerninger 3:15, 19.

«Hvis jeg bekjenner syndene mine for en prest, får jeg syndsforlatelse.»

I vår tid er det ingen mennesker som har myndighet til å gi andre mennesker tilgivelse for synder de har begått mot Gud. Selv om det kan være til hjelp for en som har begått en synd, å fortelle det til en annen, er det bare Gud som kan tilgi synder. – Efeserne 4:32; 1. Johannes 1:7, 9.

Men hvis det bare er Gud som kan tilgi synder, hva mente da Jesus da han sa til apostlene: «Hvis dere tilgir noen deres synder, så er de tilgitt dem; hvis dere fastholder dem for noen, så er de fastholdt»? (Johannes 20:23) Han snakket om en unik myndighet som han skulle gi apostlene når de fikk den hellige ånd. – Johannes 20:22.

Slik Jesus hadde lovt, gav han apostlene denne gaven da de fikk den hellige ånd i år 33 evt. (Apostlenes gjerninger 2:1–4) Apostelen Peter brukte denne myndigheten da han dømte disiplene Ananias og Saffira. På en mirakuløs måte hadde Peter fått vite om den bedragerske planen deres, og hans dom antydet at deres synd ikke ville bli tilgitt. – Apostlenes gjerninger 5:1–11.

Myndigheten til å tilgi synder var – i likhet med slike gaver som evnen til å helbrede og til å tale i tunger – en av den hellige ånds mirakuløse gaver og opphørte da apostlene døde. (1. Korinter 13:8–10) I vår tid er det derfor ingen mennesker som har myndighet til å gi andre syndsforlatelse.