Hopp til innhold

Hva vil det si å tilgi?

Bibelens svar

Å tilgi er å slutte å være sint eller bitter på en som har gjort noe galt. Det greske ordet som i Bibelen er oversatt med «tilgi», betyr bokstavelig «la fare, la gå, sende bort» og «gi avkall på det noen skylder en, ved ikke å gjøre krav på det». Jesus brukte sammenligningen med det å la være å kreve inn gjeld da han lærte etterfølgerne sine å be: «Tilgi oss våre synder, for vi tilgir også selv enhver som er oss skyldig.» (Lukas 11:4) Også i lignelsen om slaven som ikke ville tilgi, sammenlignet Jesus det å tilgi med det å ettergi gjeld. – Matteus 18:23–35.

Vi tilgir andre når vi slutter å bære nag til dem, og når vi avstår fra alle krav om kompensasjon for den skaden eller det tapet vi har lidd. Bibelen viser at uselvisk kjærlighet er grunnlaget for ekte tilgivelse, for kjærligheten «holder ikke regnskap med krenkelsen». – 1. Korinter 13:4, 5.

Det at du tilgir, betyr ikke at du ...

 • Synes det som har skjedd, er akseptabelt. Bibelen fordømmer faktisk dem som påstår at gale handlinger er ufarlige eller akseptable. – Jesaja 5:20.

 • Later som om uretten aldri har skjedd. Gud tilgav kong David hans alvorlige synder, men beskyttet ham ikke mot konsekvensene av handlingene hans. Gud sørget til og med for at beretningene om Davids synder ble skrevet ned, slik at de blir husket den dag i dag. – 2. Samuelsbok 12:9–13.

 • Lar andre utnytte deg. Tenk deg for eksempel at du låner en person penger, men at han sløser dem bort og så ikke kan betale deg tilbake, slik han hadde lovt. Han er veldig lei seg og ber om unnskyldning. Du kan velge å tilgi ham ved ikke å være bitter på ham, ved ikke å ta opp saken om og om igjen og kanskje til og med ved å stryke hele gjelden. Men det kan samtidig være at du velger å ikke låne ham penger igjen. – Salme 37:21; Ordspråkene 14:15; 22:3; Galaterne 6:7.

 • Tilgir uten at det er grunnlag for det. Gud tilgir ikke mennesker som med vilje begår alvorlige synder, og som nekter å innrømme sine feil, ikke vil forandre seg og heller ikke vil be dem de har såret, om unnskyldning. (Ordspråkene 28:13; Apostlenes gjerninger 26:20; Hebreerne 10:26) De som ikke angrer, blir Guds fiender, og Gud krever ikke at vi skal tilgi dem som han ikke har tilgitt. – Salme 139:21, 22.

  Hva om du har vært utsatt for vold eller overgrep fra en som nekter å be om unnskyldning og ikke en gang vil innrømme hva han har gjort? Bibelen kommer med dette rådet: «Avstå fra vrede og la voldsom harme fare.» (Salme 37:8) Selv om du ikke ser gjennom fingrene med det som har skjedd, kan du velge å ikke la sinne og bitterhet få ta overhånd. Ha tillit til at Gud vil sørge for at personen må stå til ansvar for det han har gjort. (Hebreerne 10:30, 31) Du kan også finne trøst i å vite at Gud vil sørge for at det kommer en tid da vi ikke lenger føler den dype smerten som kanskje tynger oss ned nå. – Jesaja 65:17; Åpenbaringen 21:4.

 • «Tilgir» alt du oppfatter som fornærmelser. Noen ganger kan det være at vi i stedet for å tilgi en som vi mener har gjort noe galt, må innse at vi egentlig ikke har grunn til å føle oss fornærmet. Bibelen sier: «Vær ikke hastig i din ånd til å føle deg krenket, for det å føle seg krenket er noe som hviler i tåpenes barm.» – Forkynneren 7:9.

Hvordan tilgi

 1. Husk hva tilgivelse innebærer. Du synes ikke at det som har skjedd, er greit, og du later heller ikke som om det ikke har skjedd – du bare legger det bak deg.

 2. Se fordelene ved å tilgi. Det at du slutter å være sint og bitter, kan hjelpe deg til å bevare roen og vil være bra for helsen din og gjøre at du blir gladere. (Ordspråkene 14:30; Matteus 5:9) Og noe som er enda viktigere: Når du tilgir andre, kan Gud tilgi dine synder. – Matteus 6:14, 15.

 3. Vis empati. Vi er alle ufullkomne. (Jakob 3:2) Vi setter jo selv pris på å bli tilgitt, så vi bør også tilgi andre de feilene de gjør. – Matteus 7:12.

 4. Vær rimelig. Hvis det vi har å klage over, bare er en liten ting, kan vi følge dette rådet i Bibelen: «Fortsett å bære over med hverandre.» – Kolosserne 3:13.

 5. Ordne opp med en gang. Gå inn for å tilgi så fort som mulig i stedet for å la negative følelser slå rot. – Efeserne 4:26, 27.