1. Johannes 1:1–10

1  Vi forteller om det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, og som vi har sett med våre egne øyne, det som vi har betraktet, og som våre hender har tatt på, nemlig om livets ord.+  (Ja, livet ble gjort kjent, og vi har sett det og vitner om+ det og forteller dere om det evige liv+ som var hos vår Far* og ble gjort kjent for oss.)  Det som vi har sett og hørt, forteller vi også til dere,+ for at dere skal ha fellesskap med oss. Og det fellesskapet vi har, er et fellesskap med vår Far og med hans Sønn, Jesus Kristus.+  Vi skriver dette for at vår glede skal være fullstendig.  Dette er det budskapet som vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys,+ og det finnes ikke noe mørke i ham.*  Hvis vi sier: «Vi har fellesskap med ham» og likevel fortsetter å vandre i mørket, da lyver vi og lever ikke i samsvar med sannheten.+  Men hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og Jesu, hans Sønns, blod renser oss fra all synd.+  Hvis vi sier: «Vi har ingen synd», bedrar vi oss selv,+ og sannheten er ikke i oss.  Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og tilgir oss syndene og renser oss fra alt som er urett.+ 10  Hvis vi sier: «Vi har ikke syndet», gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

Fotnoter

Bokst.: «Faren», her og i v. 3.
El.: «i forening med ham».

Studienoter

Multimedia