Hopp til innhold

Hvilken synd begikk Adam og Eva?

Hvilken synd begikk Adam og Eva?

Bibelens svar

 Adam og Eva var de første menneskene som syndet. De var ulydige mot Gud da de spiste av «treet til kunnskap om godt og ondt». a (1. Mosebok 2:16, 17; 3:6; Romerne 5:19) Adam og Eva hadde ikke lov til å spise av dette treet, for det representerte Guds myndighet, eller hans rett, til å bestemme hva som er riktig og hva som er galt for menneskene. Da de likevel valgte å spise av treet, viste de at de selv ønsket å bestemme hva som var riktig og galt. Dermed gjorde de opprør mot Gud og hans myndighet på det moralske området.

 Hvilke konsekvenser fikk synden for Adam og Eva?

 Fordi Adam og Eva syndet, ble de etter hvert gamle, og til slutt døde de. De ødela sitt vennskap med Gud og mistet muligheten til å leve evig med perfekt helse. – 1. Mosebok 3:19.

 Hvordan påvirker deres synd oss?

 Adam og Eva overførte sin syndige tilstand til alle etterkommerne sine. Det er noe lignende som skjer når genetiske defekter går i arv fra foreldre til barn. (Romerne 5:12) Alle mennesker blir altså født syndige, b det vil si at vi blir født ufullkomne og med en tilbøyelighet til å gjøre det som er galt. – Salme 51:5; Efeserne 2:3.

 På grunn av den synden, eller ufullkommenheten, vi har arvet, blir vi syke og gamle og dør. (Romerne 6:23) Vi må også leve med konsekvensene av våre egne og andres feil. – Forkynneren 8:9; Jakob 3:2.

 Kan vi bli befridd for virkningene av Adam og Evas synd?

 Ja. Bibelen sier at Jesus døde «som et sonoffer for våre synder». (1. Johannes 4:10) Jesu offer kan befri oss for konsekvensene av arvesynden og gi oss det som Adam og Eva mistet – muligheten til å leve evig og ha perfekt helse. – Johannes 3:16. c

 Misforståelser om Adam og Evas synd

 Misforståelse: På grunn av arvesynden kan vi aldri få et godt forhold til Gud.

 Faktum: Gud gir ikke oss skylden for det som Adam og Eva gjorde. Han forstår at vi er ufullkomne, og han forventer ikke mer av oss enn vi kan klare. (Salme 103:14) Selv om Adam og Evas synd har gått ut over oss, kan vi få det privilegiet å ha et nært vennskap med Gud. – Ordspråkene 3:32.

 Misforståelse: Dåpen befrir et menneske for arvesynden, og derfor må spedbarn bli døpt.

 Faktum: Det er sant at man må bli døpt for å bli frelst, men det er bare ved å tro på Jesu offer at man kan bli renset fra synd. (1. Peter 3:21; 1. Johannes 1:7) Ifølge Bibelen er tro basert på kunnskap, så det er ikke mulig for et spedbarn å ha tro. Det finnes derfor ingen støtte i Bibelen for barnedåp. Det er tydelig at det var slik de første kristne så på det. De døpte ikke spedbarn, men «menn og kvinner» som trodde på Guds Ord. – Apostlenes gjerninger 2:41; 8:12.

 Misforståelse: Fordi Eva var den første som spiste av den forbudte frukten, uttalte Gud en forbannelse over kvinner.

 Faktum: Gud uttalte ikke en forbannelse over kvinner, men over «den opprinnelige slangen, han som kalles Djevelen og Satan» – han som lokket Eva til å synde. (Åpenbaringen 12:9; 1. Mosebok 3:14) Dessuten holdt Gud først og fremst Adam ansvarlig for synden, ikke hans kone. – Romerne 5:12.

 Hvorfor sa Gud at Adam kom til å herske over sin kone? (1. Mosebok 3:16) Den uttalelsen betyr ikke at Gud godkjenner slik oppførsel. Han forutsa rett og slett en sørgelig konsekvens av synd. Gud forventer at en mann skal elske og ære sin kone og vise dyp respekt for kvinner generelt. – Efeserne 5:25; 1. Peter 3:7.

 Misforståelse: Syndefallet var at Adam og Eva hadde sex.

 Faktum: Her er noen grunner til at synden ikke kan ha vært det at Adam og Eva hadde sex:

  •   Gud forbød Adam å spise av treet til kunnskap om godt og ondt mens Adam fortsatt var alene, før han hadde en kone. – 1. Mosebok 2:17, 18.

  •   Gud sa til Adam og Eva at de skulle være «fruktbare og bli mange» – det vil si få barn. (1. Mosebok 1:28) Det ville ha vært ondskapsfullt av Gud å straffe Adam og Eva fordi de fulgte en befaling han hadde gitt dem.

  •   Adam og Eva syndet hver for seg – Eva syndet først og mannen hennes senere. – 1. Mosebok 3:6.

  •   Bibelen godkjenner seksuelt samliv mellom mann og kone. – Ordspråkene 5:18, 19; 1. Korinter 7:3

a Ifølge Bibelen var dette likevel ikke den aller første synden som ble begått. Den første synden besto i Satans bedragerske uttalelser og hans direkte løgn overfor Eva. – 1. Mosebok 3:4, 5; Johannes 8:44.

b I Bibelen brukes ordet «synd» ikke bare om urette handlinger, men også om den ufullkomne, eller syndige, tilstanden vi har arvet.

c Du kan lese mer om Jesu offer og hvordan dette offeret er til hjelp for oss, i artikkelen «Jesus frelser – hvordan?»