Titus 1:1–16

1  Fra Paulus, en slave for Gud og en apostel for Jesus Kristus. Min tro og gjerning er i samsvar med troen til dem Gud har utvalgt, og i samsvar med den nøyaktige kunnskap om sannheten, som er knyttet til gudhengivenhet.  Dette er basert på håpet om det evige liv+ som Gud, som ikke kan lyve,+ har gitt løfte om for lenge siden.  Da hans tid var inne, gjorde han sitt ord kjent gjennom den forkynnelsen som jeg ble betrodd+ etter befaling fra Gud, vår Frelser.  Jeg skriver dette til deg, Titus, et ekte barn i samsvar med den troen vi har felles: Måtte Gud, vår Far,* og Kristus Jesus, vår Frelser, vise deg ufortjent godhet og gi deg fred.  Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle rette på det som ikke var i orden, og utnevne eldste i by etter by, slik jeg ga deg veiledning om:  En eldste må være* fri for anklage, være én kvinnes mann og ha troende barn som ikke blir anklaget for å leve et vilt* liv eller å være opprørske.+  For som en Guds forvalter må en tilsynsmann være fri for anklage, ikke egenrådig,+ ikke bråsint,+ ikke en dranker, ikke voldelig* og ikke grisk etter uærlig fortjeneste.  Men han skal være gjestfri,+ være en som elsker godhet,+ være sunn i sinnet,* rettferdig og lojal+ og være en som viser selvkontroll.+  Han skal holde nøye fast ved det pålitelige ord* når han underviser,*+ så han både kan oppmuntre* ved den sunne lære*+ og irettesette+ dem som sier imot. 10  For det er mange opprørske mennesker, pratmakere og bedragere, særlig blant dem som holder fast ved omskjærelsen.+ 11  Dem er det nødvendig å stoppe munnen på. De fortsetter nemlig å bryte ned troen til hele familier ved å lære folk ting de ikke burde, for å skaffe seg uærlig fortjeneste. 12  En av dem, deres egen profet, har sagt: «Kretere lyver alltid, de er farlige villdyr, late fråtsere.» 13  Det han har sagt, er sant. Fortsett derfor å irettesette dem strengt, så de kan bli sunne i troen 14  og ikke være opptatt av jødiske fabler og bud fra mennesker som vender seg bort fra sannheten. 15  Alt er rent for de rene.+ Men for dem som er urene og uten tro, er ingenting rent, for de er blitt urene* i både sinn og samvittighet.+ 16  De sier offentlig at de kjenner Gud, men de fornekter ham ved det de gjør,+ for de er avskyelige og ulydige og ikke godkjent til å gjøre noe som helst godt.

Fotnoter

Bokst.: «Faren».
Bokst.: «Hvis det er noen som er».
El.: «utsvevende».
El.: «en som slår».
El.: «ha god vurderingsevne».
El.: «budskap».
El.: «når det gjelder hans lærekunst».
El.: «formane».
El.: «den læren som bygger opp».
El.: «besmittet».

Studienoter

Multimedia