Hebreerne 7:1–28

7  Denne Melkisẹdek var konge i Salem og prest for Den Høyeste Gud. Han kom Abraham i møte og velsignet ham da Abraham vendte tilbake etter å ha beseiret kongene.+  Og Abraham ga ham en tiendedel av alt. Navnet Melkisẹdek betyr «Rettferdighetens konge», og han er dessuten Salems konge, det vil si «Fredens konge».  Han er uten far, uten mor og uten slektsregister. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende. Slik ble han gjort lik Guds Sønn og er prest for alltid.+  Legg merke til hvor stor denne mannen var, han som Abraham, familieoverhodet,* ga en tiendedel av det beste byttet.+  Sant nok sier et bud i Loven at de av Levis sønner+ som blir innsatt som prester, skal kreve inn tiende fra folket,+ det vil si fra sine brødre, selv om disse også er etterkommere av Abraham.*  Men denne mannen, som ikke tilhørte deres slekt, tok imot tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått løftene.+  Det er ingen som vil nekte for at den som blir velsignet, er mindre enn den som velsigner.  I det første tilfellet er det dødelige mennesker som mottar tiende, men i det andre tilfellet er det en som fortsetter å leve, slik Skriftene vitner om ham.+  Og det kan sies at Levi, som mottar tiende, selv har gitt tiende gjennom sin stamfar Abraham, 10  for han var en framtidig etterkommer av Abraham* da Melkisẹdek kom ham i møte.+ 11  Hvis det hadde vært mulig å oppnå fullkommenhet gjennom det levittiske prestedømmet+ (som jo var et trekk ved den loven som ble gitt til folket), hvorfor var det da behov for en annen prest, en som omtales som prest på samme måte som Melkisẹdek+ og ikke som Aron? 12  Når prestedømmet blir forandret, blir det nødvendig å forandre Loven også.+ 13  Han som dette blir sagt om, tilhørte jo en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved alteret.+ 14  For det er helt klart at vår Herre stammet fra Juda,+ og Moses har ikke sagt noe om at det skulle komme prester fra den stammen. 15  Dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest,+ en som er lik Melkisẹdek,+ 16  og som ikke er blitt prest på grunn av en lov som krever en bestemt fysisk avstamning, men på grunn av den kraften som gir ham et uforgjengelig liv.*+ 17  For det blir sagt om ham: «Du er prest for evig på samme måte som Melkisẹdek.»+ 18  De tidligere budene blir derfor opphevet fordi de er svake og ikke kan hjelpe oss.+ 19  For Loven gjorde ikke noe fullkomment,+ men innføringen av et bedre håp+ gjorde det, og ved det håpet nærmer vi oss Gud.+ 20  Dette skjedde ikke uten at det ble sverget en ed. 21  (Noen mennesker er jo blitt prester uten at det er blitt sverget en ed, men denne presten er blitt innsatt ved den eden som Gud sverget da han sa om ham: «Jehova* har sverget, og han kommer ikke til å ombestemme seg:* ‘Du er prest for evig.’»)+ 22  Og i tråd med dette er Jesus blitt garantien for* en bedre pakt.+ 23  Dessuten var det mange som måtte bli prester, den ene etter den andre,+ fordi døden hindret dem i å fortsette. 24  Men fordi han lever evig,+ har han ingen etterfølgere i sitt prestedømme. 25  Derfor kan han også fullt ut frelse dem som nærmer seg Gud gjennom ham, fordi han alltid lever og kan be* for dem.+ 26  For det er en slik øversteprest vi har behov for – en som er lojal, uskyldig, ren,+ skilt fra syndere og opphøyd over himlene.+ 27  I motsetning til de andre øversteprestene trenger han ikke å bære fram ofre hver dag,+ først for sine egne synder og deretter for folkets.+ For han bar fram et offer én gang for alle da han ofret seg selv.+ 28  Loven innsetter jo mennesker med svakheter+ som øversteprester. Men den eden+ som ble sverget senere enn Loven, innsetter en Sønn, som er blitt gjort fullkommen+ for evig.

Fotnoter

El.: «patriarken».
Bokst.: «er utgått fra Abrahams lend».
Bokst.: «var i sin stamfars lend».
El.: «et liv som ikke kan tilintetgjøres».
El.: «føle beklagelse».
El.: «blitt gitt som pant på».
El.: «gå i forbønn».

Studienoter

Multimedia