Hopp til innhold

Hva er oppstandelsen?

Bibelens svar

Ordet «oppstandelse» i Bibelen er oversatt fra det greske ordet anạstasis, som betyr «oppreisning» eller «det å stå opp igjen». En som får en oppstandelse, blir oppreist fra de døde og får livet tilbake som den personen han eller hun en gang var. – 1. Korinter 15:12, 13.

Ordet «oppstandelse» er riktignok ikke nevnt i De hebraiske skrifter, ofte kalt Det gamle testamente, men håpet om en oppstandelse er likevel tydelig der. Gud lovte for eksempel gjennom profeten Hosea: «Av Sjeols hånd skal jeg løskjøpe dem; fra døden skal jeg vinne dem tilbake.» – Hosea 13:14; Job 14:13–15; Jesaja 26:19; Daniel 12:2, 13.

Hvor vil folk få en oppstandelse? Noen vil bli oppreist til liv i himmelen for å herske som konger sammen med Kristus. (2. Korinter 5:1; Åpenbaringen 5:9, 10) Bibelen kaller dette «den første oppstandelse» og «den tidligere oppstandelse», og begge uttrykkene viser at det vil være enda en oppstandelse. (Åpenbaringen 20:6; Filipperne 3:11) Dette vil være en oppstandelse til liv på jorden, der de aller fleste av dem som får livet tilbake, skal leve. – Salme 37:29.

Hvordan vil folk bli oppreist? Gud gir Jesus makt til å oppreise de døde. (Johannes 11:25) Jesus skal gi «alle de som er i minnegravene», livet tilbake – hver og én med den identiteten og personligheten og de minnene som er unike for ham eller henne. (Johannes 5:28, 29) De som blir oppreist til liv i himmelen, vil få en åndelig kropp, mens de som blir oppreist til liv på jorden, vil få en fysisk kropp, helt sunn og frisk. – Jesaja 33:24; 35:5, 6; 1. Korinter 15:42–44, 50.

Hvem vil få en oppstandelse? Bibelen sier at «det skal finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige». (Apostlenes gjerninger 24:15) «De rettferdige» innbefatter trofaste tjenere for Gud, for eksempel Noah, Sara og Abraham. (1. Mosebok 6:9; Hebreerne 11:11; Jakob 2:21) «De urettferdige» innbefatter dem som ikke levde opp til Guds normer fordi de ikke fikk anledning til å lære om dem og følge dem.

Men de som blir så onde at det ikke er mulig for dem å forandre seg, kommer ikke til å få en oppstandelse. Når slike personer dør, blir de tilintetgjort for bestandig, uten noe håp om å få livet tilbake. – Matteus 23:33; Hebreerne 10:26, 27.

Når vil oppstandelsen finne sted? Bibelen forutsa at oppstandelsen til liv i himmelen skulle finne sted under Kristi nærvær, som begynte i 1914. (1. Korinter 15:21–23) Oppstandelsen til liv på jorden vil finne sted under Jesu Kristi tusenårige styre, da jorden skal bli forvandlet til et paradis. – Lukas 23:43; Åpenbaringen 20:6, 12, 13.

Hvorfor er det fornuftig å tro på en oppstandelse? Bibelen forteller om ni personer som fikk en oppstandelse, og alle disse detaljerte beretningene ble bekreftet av øyenvitner. (1. Kongebok 17:17–24; 2. Kongebok 4:32–37; 13:20, 21; Lukas 7:11–17; 8:40–56; Johannes 11:38–44; Apostlenes gjerninger 9:36–42; 20:7–12; 1. Korinter 15:3–6) Beretningen om Lasarus’ oppstandelse er spesielt interessant, ettersom Lasarus hadde vært død i fire dager og det var mange mennesker til stede da Jesus utførte dette miraklet. (Johannes 11:39, 42) Ikke engang Jesu motstandere kunne nekte for det som hadde skjedd, så de la isteden planer om å drepe både Jesus og Lasarus. – Johannes 11:47, 53; 12:9–11.

Bibelen viser at Gud både kan og vil gi de døde livet tilbake. I sitt ubegrensede minne bevarer han detaljerte opplysninger om hver person som han ved hjelp av sin allmakt vil gi en oppstandelse. (Job 37:23; Matteus 10:30; Lukas 20:37, 38) Gud er i stand til å gi de døde livet tilbake, og han ønsker å gjøre det. I forbindelse med den kommende oppstandelsen sier Bibelen om Gud: «Du vil lengte etter dine henders verk.» – Job 14:15.

Misforståelser om oppstandelsen

Myte: Oppstandelsen er at sjelen og kroppen blir gjenforent.

Fakta: Bibelen lærer at sjelen er hele personen, ikke en del som lever videre etter døden. (1. Mosebok 2:7; Esekiel 18:4) Det er ikke slik at en som får en oppstandelse, blir gjenforent med sjelen, men han blir gjenskapt som en levende sjel.

Myte: Noen får en oppstandelse og blir så tilintetgjort med det samme.

Fakta: Bibelen sier at «de som har praktisert onde ting», vil få «en dommens oppstandelse». (Johannes 5:29) Men denne dommen vil være basert på det de gjør etter at de har fått en oppstandelse, ikke før. Jesus sa: «De døde skal høre Guds Sønns røst, og de som har gitt akt, skal leve.» (Johannes 5:25) De som ‘gir akt’ på, eller retter seg etter, det de lærer etter at de har fått livet tilbake, vil få navnet sitt skrevet i «livets bokrull». – Åpenbaringen 20:12, 13.

Myte: Når en person får en oppstandelse, får han tilbake nøyaktig den samme kroppen han hadde før han døde.

Fakta: Når en person dør, brytes kroppen ned og går i oppløsning. – Forkynneren 3:19, 20.