Hopp til innhold

Døde Jesus på et kors?

Døde Jesus på et kors?

Bibelens svar

 Mange ser på korset som kristendommens hovedsymbol. Men Bibelen beskriver ikke det redskapet Jesus ble henrettet på, så ingen kan vite helt sikkert hvilken form det hadde. Det Bibelen sier, tyder imidlertid på at Jesus ikke døde på et kors, men på en oppreist pæl.

 Bibelen bruker vanligvis det greske ordet staurọs når den omtaler det redskapet som Jesus ble henrettet på. (Matteus 27:40; Johannes 19:17) Selv om mange bibeloversettelser gjengir dette ordet med «kors», er det en rekke bibelkommentatorer som er enige i at den grunnleggende betydningen faktisk er «opprettstående pæl». a A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament sier om ordet staurọs at det «aldri betyr to trestokker som er satt sammen i noen som helst vinkel».

 Bibelen bruker også det greske ordet ksỵlon som et synonym til staurọs. (Apostlenes gjerninger 5:30; 1. Peter 2:24) Dette ordet betyr «tremateriale», «trestokk», «pæl» eller «tre». b The Companion Bible konkluderer derfor: «Det er ingenting i det greske språket i NT [Det nye testamente] som så mye som antyder at det dreier seg om to trestokker.»

Godkjenner Gud bruken av korset i tilbedelsen?

Crux simplex – den latinske betegnelsen på en enkelt stake som en forbryter ble pælfestet på

 Uansett hvilken form det redskapet Jesus døde på, hadde, viser følgende fakta og bibelvers at vi ikke bør bruke korset i tilbedelsen.

  1.   Gud godkjenner ikke tilbedelse som innbefatter bruk av bilder eller symboler, deriblant korset. Gud forbød israelittene å bruke «noe som [var] formet som et hvilket som helst symbol», i tilbedelsen, og i tråd med dette får de kristne befaling om å ‘flykte fra avgudsdyrkelse’. – 5. Mosebok 4:15–19; 1. Korinter 10:14.

  2.   De kristne i det første århundre brukte ikke korset i tilbedelsen. c Apostlenes lære og eksempel utgjør et mønster som alle kristne bør følge. – 2. Tessaloniker 2:15.

  3.   Det å bruke kors i tilbedelsen har hedensk opprinnelse. d Et par hundre år etter at Jesus døde, hadde kirkene avveket fra hans lære, og nye kirkemedlemmer «fikk lov til å beholde en stor del av sine hedenske tegn og symboler», deriblant korset. (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) Men Bibelen godkjenner ikke at en tar i bruk hedenske symboler for å vinne nye tilhengere. – 2. Korinter 6:17.

a Se New Bible Dictionary, tredje utgave, redigert av D.R.W. Wood, side 245; Theological Dictionary of the New Testament, bind VII, side 572; The International Standard Bible Encyclopedia, revidert utgave, bind 1, side 825; The Imperial Bible-Dictionary, bind II, side 84.

b Se The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, side 1165; A Greek-English Lexicon, av Liddell og Scott, niende utgave, sidene 1191–1192; Theological Dictionary of the New Testament, bind V, side 37.

c Se Encyclopædia Britannica, 2003, oppslagsordet «Cross»; The Cross​–Its History and Symbolism, side 40; The Companion Bible, Oxford University Press, tillegg 162, side 186.

d Se The Encyclopedia of Religion, bind 4, side 165; The Encyclopedia Americana, bind 8, side 246; Symbols Around Us, sidene 205–207.