Hopp til innhold

Fikk Jesus en fysisk eller en åndelig kropp etter sin oppstandelse?

Bibelens svar

Bibelen sier at Jesus «led døden i kjødet, men ble gjort levende [oppreist] i ånden». – 1. Peter 3:18; Apostlenes gjerninger 13:34; 1. Korinter 15:45; 2. Korinter 5:16.

Det Jesus selv sa, viste at han ikke kom til å bli oppreist i sin fysiske kropp av kjøtt og blod. Han sa: «Jeg skal gi ... mitt kjød for verdens liv.» (Johannes 6:51; Matteus 20:28) Han skulle altså gi livet sitt som en løsepenge for menneskene. Hvis han hadde tatt tilbake kroppen sin da han ble oppreist, ville løsepengen ha blitt ugyldig. Men det kan ikke være det som skjedde, for Bibelen sier at han ofret sitt kjøtt og blod «én gang for alle». – Hebreerne 9:11, 12.

Hvis Jesus ble oppreist som en åndeskapning, hvordan kunne disiplene da se ham?

  • Åndeskapninger kan materialisere seg som mennesker. Engler som gjorde dette i fortiden, både spiste og drakk sammen med mennesker. (1. Mosebok 18:1–8; 19:1–3) Men de var fortsatt åndeskapninger og kunne forlate den fysiske verden. – Dommerne 13:15–21.

  • Etter sin oppstandelse materialiserte Jesus seg midlertidig som menneske, akkurat som engler hadde gjort tidligere. Som åndeskapning kunne han derfor vise seg og forsvinne plutselig. (Lukas 24:31; Johannes 20:19, 26) De fysiske kroppene han brukte, så ikke like ut hver gang. Selv Jesu nære venner kjente ham bare igjen på grunn av det han sa eller gjorde. – Lukas 24:30, 31, 35; Johannes 20:14–16; 21:6, 7.

  • Da Jesus viste seg for Tomas, brukte han en kropp med sår etter naglene. Dette gjorde han for å styrke Tomas’ tro, siden Tomas tvilte på at Jesus hadde blitt oppreist. – Johannes 20:24–29.