Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Var Jesus gift? Hadde Jesus søsken?

Bibelens svar

Bibelen viser tydelig at Jesus ikke var gift, selv om den ikke nevner sivilstanden hans direkte. * Her er noen punkter å tenke over:

  1. Bibelen omtaler medlemmer av Jesu familie mange ganger. Den nevner også noen kvinner som fulgte ham i løpet av hans tjeneste, og som var til stede da han ble henrettet. Men den sier aldri noe om at han hadde en kone. (Matteus 12:46, 47; Markus 3:31, 32; 15:40; Lukas 8:2, 3, 19, 20; Johannes 19:25) Den mest sannsynlige forklaringen på at Bibelen ikke sier noe som helst om dette, er at Jesus ikke var gift.

  2. Jesus sa til disiplene sine om dem som fortsetter å være ugift for å kunne gjøre mer i tjenesten for Gud: «La den som kan gi rom for det [å være ugift], gi rom for det.» (Matteus 19:10–12) Han er et godt eksempel for dem som velger å ikke gifte seg fordi de ønsker å vie seg mer fullstendig til Gud. – Johannes 13:15; 1. Korinter 7:32–38.

  3. Like før Jesus døde, ordnet han med at noen skulle ta hånd om moren hans. (Johannes 19:25–27) Hvis Jesus hadde hatt så nære familiemedlemmer som kone og barn, ville han ha passet på at de også ble sørget for.

  4. Bibelen holder fram Jesus som et eksempel for ektemenn, men nevner ingen bokstavelig kone når den beskriver hvordan han opptrådte. Den sier isteden: «Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, liksom Kristus også elsket menigheten og gav seg selv for den.» (Efeserne 5:25) Hvis Jesus i virkeligheten var gift mens han var på jorden, er det ikke da sannsynlig at hans eksempel som en perfekt bokstavelig ektemann hadde blitt brukt i dette verset?

Hadde Jesus søsken?

Ja, Jesus hadde minst seks søsken – brødrene Jakob, Josef, Simon og Judas og minst to søstre. (Matteus 13:54–56; Markus 6:3) Disse søsknene var biologiske barn av Jesu mor, Maria, og hennes ektemann, Josef. (Matteus 1:25) Bibelen omtaler Jesus som Marias «førstefødte», noe som indikerer at hun hadde flere barn. – Lukas 2:7.

Feiloppfatninger om Jesu brødre

For å forsvare den oppfatningen at Maria forble jomfru hele livet, har noen hevdet at ordet «brødre» kan brukes i forskjellige betydninger. Noen sier for eksempel at Jesu brødre egentlig var Josefs sønner fra et tidligere ekteskap. Men Bibelen viser at Jesus arvet den juridiske retten til det kongedømmet som var lovt David. (2. Samuelsbok 7:12, 13; Lukas 1:32) Hvis Josef hadde hatt sønner som var eldre enn Jesus, ville den eldste av disse ha vært Josefs rettmessige arving.

Kan uttrykket sikte til Jesu disipler, eller åndelige brødre? Denne oppfatningen er i strid med Bibelen, for den sier at på et tidspunkt ‘viste brødrene hans i virkeligheten ikke tro på ham’. (Johannes 7:5) Bibelen skiller mellom Jesu brødre og hans disipler. – Johannes 2:12.

En annen teori går ut på at Jesu brødre egentlig var hans fettere. Men De greske skrifter bruker forskjellige ord for «bror», «slektning» og «fetter». (Lukas 21:16; Kolosserne 4:10) Mange bibelkommentatorer mener at Jesu brødre og søstre var søsknene hans i bokstavelig forstand. Det sies for eksempel i det bibelske oppslagsverket The Expositor’s Bible Commentary: «Den mest opplagte måten å forstå ordet ‘brødre’ på ... er at det sikter til sønner av Maria og Josef og dermed til Jesu brødre på morssiden.» *

^ avsn. 3 Bibelen omtaler riktignok Kristus som en brudgom, men sammenhengen viser at uttrykket skal oppfattes symbolsk. – Johannes 3:28, 29; 2. Korinter 11:2.

^ avsn. 13 Se også The Gospel According to St. Mark, andre utgave, av Vincent Taylor, side 249, og A Marginal Jew–Rethinking the Historical Jesus av John P. Meier, bind 1, sidene 331–332.