Hopp til innhold

Var Jesus bare et godt menneske?

Bibelens svar

 Jesus var mer enn bare et godt menneske. Det er i hvert fall ingen annen i historien som i så stor grad har hatt innflytelse på mennesker. Legg merke til hva disse berømte historikerne og forfatterne har sagt om ham:

 «Jesus fra Nasaret ... er uten tvil den mest fremtredende skikkelse i historien.» – H.G. Wells, britisk historiker.

 «[Jesus] er det mest innflytelsesrike menneske som noen gang har levd på jorden, og virkningen av hans liv når stadig nye høyder.» – Kenneth Scott Latourette, amerikansk historiker og forfatter.

 Bibelen forteller hvorfor Jesus påvirket mennesker i mye større grad enn noe annet godt menneske som har levd. En gang Jesus spurte sine nærmeste etterfølgere hvem de mente at han var, svarte en av dem helt riktig: «Du er Kristus, den levende Guds Sønn.» – Matteus 16:16.