Hopp til innhold

Hvem er erkeengelen Mikael?

Bibelens svar

Mikael, som av noen trossamfunn omtales som «Sankt Mikael», er et navn som brukes om Jesus både før og etter at han var på jorden. * I forbindelse med Moses’ død hadde Mikael en diskusjon med Satan, og han hjalp en engel med å overbringe Guds budskap til profeten Daniel. (Daniel 10:13, 21; Judas 9) Mikael lever opp til betydningen av navnet sitt – «Hvem er lik Gud?» – ved å forsvare Guds overherredømme og kjempe mot Guds fiender. – Daniel 12:1; Åpenbaringen 12:7.

Tenk over noen grunner til at det er fornuftig å trekke den konklusjon at Jesus er erkeengelen Mikael.

  • Mikael er «erkeengelen». (Judas 9) Tittelen «erkeengel», som betyr «overengel» eller «den øverste av englene», forekommer i bare to bibelvers. I begge tilfeller står ordet i entall, noe som kan tyde på at det bare er én engel som har denne tittelen. I det ene av disse versene står det at den oppstandne Herren Jesus «skal stige ned fra himmelen med et bydende rop, med en erkeengels røst». (1. Tessaloniker 4:16) Jesus har «en erkeengels røst», for han er erkeengelen, Mikael.

  • Mikael leder en englehær. «Mikael og hans engler kjempet mot dragen», Satan. (Åpenbaringen 12:7) Mikael har stor myndighet i åndeverdenen, for han blir kalt «en av de fremste fyrstene» og «den store fyrste». (Daniel 10:13, 21; 12:1) Disse titlene beskriver Mikael som «øverstkommanderende for englehærene», sier David E. Aune, en ekspert på Det nye testamente.

    Bibelen nevner bare ett annet navn på en person som har myndighet over en englehær. Den beskriver «Herren Jesu åpenbarelse fra himmelen med sine mektige engler i en flammende ild, når han bringer hevn». (2. Tessaloniker 1:7, 8; Matteus 16:27) Jesus «fór til himmelen; og engler og myndigheter og makter ble ham underlagt». (1. Peter 3:21, 22) Det gir ingen mening at Gud skulle sette Jesus og Mikael opp mot hverandre som rivaliserende hærførere for hver sin hær av hellige engler. Derfor er det fornuftig å trekke den konklusjon at begge navnene, Jesus og Mikael, sikter til samme person.

  • Mikael skal «stå fram» i en «trengselstid» uten sidestykke. (Daniel 12:1) I bibelboken Daniel blir uttrykket «stå fram» ofte brukt om en konge som går til handling på en helt spesiell måte. (Daniel 11:2–4, 21) Jesus Kristus, som omtales som «Guds Ord», skal gå til handling som «kongers Konge» for å utrydde alle Guds fiender og beskytte Guds folk. (Åpenbaringen 19:11–16) Han skal gjøre dette i en tid med «stor trengsel, en slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse». – Matteus 24:21, 42.

^ avsn. 1 Bibelen omtaler også andre ved flere navn, deriblant Jakob (eller Israel), Peter (eller Simon) og Taddeus (eller Judas). – 1. Mosebok 49:1, 2; Matteus 10:2, 3; Markus 3:18; Apostlenes gjerninger 1:13.