Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvem er antikrist?

Bibelens svar

Antikrist er ikke bare én enkelt person eller organisasjon, for Bibelen sier at det er «mange antikrister». (1. Johannes 2:18) Med ordet «antikrist», som kommer fra et gresk ord som betyr «mot (eller istedenfor) Kristus», siktes det til alle som gjør følgende:

I tillegg til at Bibelen betegner enkeltpersoner som gjør slike ting, som antikrister, omtaler den dem også kollektivt som «bedrageren og antikristen». (2. Johannes 7) Antikrist stod fram på apostlenes tid og har vært aktiv helt siden da. Bibelske profetier forutsa at det skulle gå akkurat slik. – 1. Johannes 4:3.

Hva som kjennetegner antikrister

  • De fremmer uriktige oppfatninger om Jesus. (Matteus 24:9, 11) De som for eksempel framholder treenighetslæren eller lærer andre at Jesus er Den Allmektige Gud, går faktisk imot det som Jesus lærte folk da han sa: «Faderen er større enn jeg.» – Johannes 14:28.

  • Antikrister avviser det Jesus sa om hvordan Guds rike styrer. Noen religiøse ledere sier for eksempel at Kristus arbeider gjennom menneskelige styresmakter. Men denne læren er i strid med noe Jesus sa: «Mitt rike er ikke en del av denne verden.» – Johannes 18:36.

  • De sier at Jesus er deres Herre, men de følger ikke hans bud, deriblant budet om å forkynne det gode budskap om Riket. – Matteus 28:19, 20; Lukas 6:46; Apostlenes gjerninger 10:42.