Hebreerne 1:1–14

1  For lenge siden talte Gud mange ganger og på mange måter til våre forfedre gjennom profetene.+  Men nå, ved slutten av disse dagene, har han talt til oss gjennom en Sønn.+ Ham har Gud innsatt som arving til alle ting,+ og gjennom ham har han dannet det som er i verden.*+  Han er gjenskinnet av Guds herlighet+ og det nøyaktige bildet av Guds vesen,+ og han opprettholder alt ved hjelp av hans* mektige ord. Og etter at han hadde renset oss for våre synder,+ satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.+  Slik er han blitt langt større enn englene,+ for han har fått* et navn som er mer opphøyd enn deres.+  Til hvem av englene har Gud for eksempel noen gang sagt: «Du er min sønn. I dag er jeg blitt din far»?+ Eller: «Jeg skal bli hans far, og han skal bli min sønn»?+  Og når Gud igjen fører sin Førstefødte+ til den bebodde jord, sier han: «La alle Guds engler bøye seg for ham i dyp respekt.»  Om englene sier han: «Han gjør sine engler mektige* og sine tjenere*+ til en flammende ild.»+  Men om Sønnen sier han: «Gud er din trone+ for evig og alltid, og ditt rikes septer er rettferdighetens* septer.  Du har elsket det som er rett, og du har hatet lovløshet.* Derfor har Gud, din Gud, salvet deg+ med gledens olje mer enn de andre kongene.»+ 10  Og: «I begynnelsen, Herre, la du jordens grunnvoller, og himmelen er dine henders verk. 11  De skal gå til grunne, men du skal bestå. Som en kappe skal de alle bli utslitt. 12  Du skal rulle dem sammen som en kappe, som et klesplagg, og de skal bli skiftet ut. Men du er den samme, og dine år skal aldri ta slutt.»+ 13  Til hvem av englene har han noen gang sagt: «Sitt ved min høyre hånd til jeg legger dine fiender som en skammel for dine føtter»?+ 14  Er ikke alle englene ånder som utfører hellig tjeneste,*+ utsendt for å hjelpe dem som skal bli frelst?*

Fotnoter

El.: «tingenes ordninger; tidsaldrene». Se Ordforklaringer: «Verdensordning; ordning».
El.: «sitt».
Bokst.: «arvet».
Bokst.: «til ånder».
El.: «offentlige tjenere».
El.: «rettskaffenhetens».
Uttrykket sikter ofte til det at man ignorerer Guds lover.
El.: «offentlig tjeneste».
Bokst.: «arve frelse».

Studienoter

Multimedia