Hopp til innhold

Jeg er ikke fornøyd med livet mitt – kan religion, Gud eller Bibelen være til hjelp?

Bibelens svar

Ja. Bibelen, en gammel visdomsbok, gir svar på viktige spørsmål i livet og kan hjelpe deg til å få det bedre og bli mer fornøyd. Tenk over noen spørsmål som den gir svar på.

  1. Finnes det en Skaper? Bibelen sier at Gud «har skapt alle ting». (Åpenbaringen 4:11) Som vår Skaper vet Gud hva vi trenger for å ha det bra og for å føle at livet har en mening.

  2. Bryr Gud seg om meg? Noen tror at Gud ikke er interessert i oss mennesker, men Bibelen sier at han «ikke er langt borte fra en eneste av oss». (Apostlenes gjerninger 17:27) Han er interessert i hva som skjer med deg, og vil gjerne hjelpe deg til å få et godt liv. – Jesaja 48:17, 18; 1. Peter 5:7.

  3. Hvordan kan det å kjenne Gud hjelpe meg til å få det bedre? Gud har skapt oss med et ‘åndelig behov’, en medfødt trang til å forstå meningen med livet. (Matteus 5:3) Vårt åndelige behov gjør at vi ønsker å bli kjent med vår Skaper og få et godt forhold til ham. Gud vil bli glad for det du gjør for å bli kjent med ham, for Bibelen sier: «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» – Jakob 4:8.

Millioner av mennesker har oppdaget at det å gå inn for å få et vennskap med Gud har gjort dem mer fornøyd med livet og vist dem hvordan de kan få det bedre. Det at du kjenner Gud, vil ikke gjøre livet ditt problemfritt, men visdommen i hans Ord, Bibelen, kan hjelpe deg til å

Mange religionssamfunn som bruker Bibelen, følger egentlig ikke det den lærer. Den sanne religion, derimot, holder fast ved det Bibelen faktisk sier, og vil hjelpe deg til å bli kjent med Gud.