Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Er Bibelen blitt forandret?

Er Bibelen blitt forandret?

Nei. Hvis man sammenligner Bibelen med gamle håndskrifter, ser man at den i det store og hele er uforandret, til tross for årtusener med avskrifter på lite holdbare materialer.

Betyr dette at avskriverne aldri gjorde feil?

Det er blitt funnet flere tusen gamle bibelhåndskrifter. I noen av dem er det flere avvik, noe som viser at det ble gjort feil i avskrivningen. De fleste av disse avvikene er ubetydelige og endrer ikke tekstens mening. Det er imidlertid blitt avdekket noen få betydelige avvik, og noen av disse ser ut til å være bevisste forsøk på å forandre på Bibelens budskap. La oss se på to eksempler.

  1. I noen eldre bibeloversettelser inneholder 1. Johannes 5:7 følgende ord: «... i himmelen: Faderen, Ordet og den hellige ånd, og disse tre er ett.» Men pålitelige håndskrifter viser tydelig at disse ordene ikke var med i den opprinnelige teksten. De ble tilføyd senere. * Derfor er de ikke tatt med i pålitelige moderne bibeloversettelser.

  2. Guds personlige navn forekommer flere tusen ganger i gamle bibelhåndskrifter. Likevel er navnet i mange bibeloversettelser erstattet med slike titler som «Herren» og «Gud».

Hvordan kan vi være sikre på at det ikke vil dukke opp flere feil?

Nå er det funnet så mange håndskrifter at det er lettere enn noen gang å avdekke feil. * Hva har en sammenligning av disse dokumentene vist om hvor nøyaktig dagens bibel er?

  • Bibelkommentatoren William H. Green sier om teksten i De hebraiske skrifter (Det Gamle testamente): «Det kan trygt sies at ikke noe annet verk fra oldtiden er blitt så nøyaktig overlevert.»

  • Bibelforskeren F.F. Bruce skriver angående De kristne greske skrifter: «Skriftene i vårt Nye testamente er uendelig mye bedre bevitnet enn mange skrifter til klassiske forfattere – skrifter som ingen ville komme på å betvile ektheten av.»

  • Sir Frederic Kenyon, en anerkjent autoritet innen bibelhåndskrifter, uttalte at en person «kan holde hele Bibelen i hånden og si uten engstelse og uten å nøle at det er Guds sanne Ord han holder, og at det er overlevert uten vesentlige tap fra generasjon til generasjon i århundrenes løp».

Har vi andre grunner til å stole på at Bibelen er nøyaktig overlevert?

  • Både jødiske og kristne avskrivere bevarte beretninger som avslører alvorlige feil Guds tjenere gjorde. * (4. Mosebok 20:12; 2. Samuelsbok 11:2–4; Galaterne 2:11–14) De bevarte også passasjer som fordømmer den jødiske nasjonens ulydighet og avslører menneskelagde læresetninger. (Hosea 4:2; Malaki 2:8, 9; Matteus 23:8, 9; 1. Johannes 5:21) Ved å lage nøyaktige avskrifter av disse beretningene viste avskriverne at de var pålitelige og hadde høy aktelse for Guds hellige Ord.

  • Er det ikke rimelig å anta at Gud, som sørget for at Bibelen ble nedskrevet under inspirasjon, også har sørget for at den fortsatte å være nøyaktig? * (Jesaja 40:8; 1. Peter 1:24, 25) Guds hensikt var jo ikke bare at Bibelen skulle være til hjelp for folk i gammel tid, men også for oss som lever i dag. (1. Korinter 10:11) Bibelen sier at «alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår opplæring, for at vi ved vår utholdenhet og ved trøsten fra Skriftene skulle ha håp». – Romerne 15:4.

  • Jesus og hans disipler siterte avskrifter av De hebraiske skrifter uten å tvile på at disse skriftene var nøyaktige. – Lukas 4:16–21; Apostlenes gjerninger 17:1–3.

^ avsn. 5 Disse ordene er ikke med i Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus (ms. 1209), den opprinnelige utgaven av den latinske oversettelsen Vulgata, den syriske Philoxeniana-Harklensis-oversettelsen eller den syriske oversettelsen Peshitta.

^ avsn. 8 Man har for eksempel funnet over 5000 håndskrifter til «Det Nye Testamente», eller De kristne greske skrifter.

^ avsn. 13 Bibelen framstiller ikke mennesker som representerer Gud, som ufeilbarlige. Isteden sier den realistisk: «Det finnes ikke noe menneske som ikke synder.» – 1. Kongebok 8:46.

^ avsn. 14 Bibelen sier riktignok ikke at Gud dikterte alt i Bibelen ord for ord, men den viser at han ledet tankene til de menneskene som sto for nedskrivningen. – 2. Timoteus 3:16, 17; 2. Peter 1:21.