Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Kommer jorden til å bli ødelagt?

Bibelens svar

Nei, jordkloden kommer aldri til å bli ødelagt, brent opp med ild eller byttet ut. Bibelen lærer at Gud skapte jorden for at den alltid skulle være bebodd.

  • «De rettferdige skal arve jorden, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

  • «[Gud] har plassert jorden på dens grunnvoller, den skal aldri i evighet bli flyttet fra sitt sted.» – Salme 104:5.

  • «Jorden består for evig.» – Forkynneren 1:4.

  • «Han som formet jorden, som skapte den og grunnfestet den, som ikke skapte den uten en hensikt, ... formet den til å være bebodd.» – Jesaja 45:18.

Kommer menneskene til å ødelegge jorden?

Gud kommer ikke til å tillate at menneskene ødelegger jorden helt, enten det er gjennom forurensning, krig eller andre ting. Han vil tvert imot «ødelegge dem som ødelegger jorden». (Åpenbaringen 11:18) Hvordan skal han gjøre det?

Gud skal bytte ut menneskenes regjeringer – som ikke har klart å ta vare på jorden – med en feilfri regjering i himmelen, Guds rike. (Daniel 2:44; Matteus 6:9, 10) Dette Riket vil bli ledet av Guds Sønn, Jesus Kristus. (Jesaja 9:6, 7) Da Jesus var på jorden, hadde han mirakuløs makt over naturkreftene. (Markus 4:35–41) Som Konge i Guds rike vil Jesus ha full kontroll over hele jorden, deriblant naturkreftene. Han skal sørge for at forholdene på jorden blir ‘gjort nye’, slik at de blir som i Edens hage. – Matteus 19:28; Lukas 23:43.

Lærer ikke Bibelen at jorden skal bli brent opp med ild?

Nei, det gjør den ikke. Denne feiloppfatningen kommer ofte av at 2. Peter 3:7 blir misforstått. Der står det: «Den himmel og den jord som eksisterer nå, [er] spart til ilden.» Tenk over to viktige punkter som hjelper oss til å forstå hva dette betyr:

  1. Bibelen bruker ordene «himmel», «jord» og «ild» om mange forskjellige ting. For eksempel står det i 1. Mosebok 11:1: «Hele jorden hadde fortsatt ett språk.» Her betyr «jorden» menneskesamfunnet.

  2. Hva himmelen, jorden og ilden i 2. Peter 3:7 står for, framgår av sammenhengen. Versene 5 og 6 trekker en parallell til vannflommen på Noahs tid. Da ble en gammel verden ødelagt, men planeten vår ble ikke borte. Det vannflommen gjorde, var å fjerne et voldelig samfunn, som i 1. Mosebok 6:11 blir omtalt som «jorden». Flommen ødela også en slags «himmel» – de menneskene som hersket over menneskesamfunnet. Det var altså onde mennesker som ble ødelagt, ikke planeten vår. Noah og familien hans overlevde ødeleggelsen av datidens verden og fortsatte å bo på jorden etter flommen. – 1. Mosebok 8:15–18.

Den «ilden» som er omtalt i 2. Peter 3:7, vil ha samme virkning som vannet i flommen – den vil fjerne de onde menneskene i verden, ikke planeten jorden. Gud har lovt oss «en ny himmel og en ny jord, og der skal rettferdighet bo». (2. Peter 3:13) En «ny jord», det vil si et nytt menneskesamfunn, vil bli styrt av en «ny himmel», det vil si en ny ledelse – Guds rike. Under dette Riket skal jorden bli et fredelig paradis. – Åpenbaringen 21:1–4.