Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva betyr uttrykket «øye for øye»?

Bibelens svar

Regelen «øye for øye» var en del av den Loven som Gud ga det gamle Israel gjennom Moses, og Jesus siterte den i Bergprekenen. (Matteus 5:38; 2. Mosebok 21:24, 25; 5. Mosebok 19:21) Hensikten med den var at når man skulle straffe en som hadde gjort noe galt, skulle straffen stå i forhold til forbrytelsen. *

Denne regelen ble anvendt når noen med overlegg hadde gjort noe skadelig mot en annen. I forbindelse med slike saker sa Moseloven: «Brudd for brudd, øye for øye, tann for tann – den samme skaden han har påført en annen, skal han selv bli påført.» – 3. Mosebok 24:20.

 Hva var hensikten med regelen «øye for øye»?

Regelen «øye for øye» ga ikke folk tillatelse til å ta loven i egne hender. Den hjalp i stedet utnevnte dommere til å fastsette en passende straff – en som verken var for streng eller for mild.

Regelen virket også avskrekkende på noen som med overlegg ville skade andre eller planla å gjøre det. Loven sa: «De andre [de som var vitne til at Guds rettferdige lover ble håndhevet] kommer til å høre om det og bli grepet av frykt, og det vil aldri mer skje at noen blant folket gjør noe så ondt som dette.» – 5. Mosebok 19:20.

 Gjelder regelen «øye for øye» de kristne?

Nei, de kristne er ikke forpliktet til å følge denne regelen. Den var en del av Moseloven, som ble opphevet som følge av Jesu offerdød. – Romerne 10:4.

Men denne regelen gir oss likevel et innblikk i hvordan Gud tenker. Den viser for eksempel at Gud setter pris på rettferdighet. (Salme 89:14) Den forteller også noe om Guds norm for rettferdighet – at de som gjør noe galt, bør bli tilrettevist «i passende grad». – Jeremia 30:11.

 Feiloppfatninger om regelen «øye for øye»

Feiloppfatning: Regelen «øye for øye» var overdrevent streng.

Faktum: Regelen ga ikke rom for å håndheve rettferdigheten på en hard eller ondsinnet måte. Når regelen ble riktig anvendt, sikret den i stedet at kvalifiserte dommere ville vurdere omstendighetene rundt handlingen og i hvilken grad handlingen var gjort med overlegg, før de avgjorde straffen. (2. Mosebok 21:28–30; 4. Mosebok 35:22–25) Regelen «øye for øye» forhindret dermed at det ble gitt for strenge straffer.

Feiloppfatning: Regelen «øye for øye» førte til en endeløs sirkel av hevn.

Faktum: I Moseloven sto det også: «Du skal ikke ta hevn eller bære nag til noen i ditt folk.» (3. Mosebok 19:18) I stedet for å oppfordre til hevn oppmuntret Loven folk til å ha tillit til Gud og til det rettssystemet som han hadde bestemt skulle brukes for å rette opp i urettferdighet. – 5. Mosebok 32:35.

^ avsn. 3 Dette juridiske prinsippet, som noen ganger blir omtalt ved det latinske uttrykket lex talionis, har man også funnet i rettssystemet i andre oldtidssamfunn.