Hopp til innhold

Fred på jorden – hvordan?

Bibelens svar

 Det skal bli fred på jorden, men ikke på grunn av menneskers anstrengelser. Det er en himmelsk regjering ledet av Kristus Jesus som skal innføre fred. Se hva Bibelen sier om dette fantastiske håpet.

  1.   Gud skal få «kriger til å opphøre til jordens ytterste ende» når han oppfyller sitt løfte om å bringe «fred på jorden blant mennesker [han] har glede i». – Salme 46:9; Lukas 2:14, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.

  2.   Guds rike skal herske fra himmelen over hele jorden. (Daniel 7:14) Fordi det er en verdensregjering, skal det utrydde all nasjonalisme, som er en årsak til mange konflikter.

  3.   Jesus, Kongen i Guds rike, blir kalt «Fredsfyrste», og han vil sørge for at ‘det ikke skal være noen ende på freden’. – Jesaja 9:6, 7.

  4.   Mennesker som ikke er villige til å slutte å bruke vold, kommer ikke til å få lov til å leve under Rikets styre, for Gud «hater dem som elsker vold». – Salme 11:5, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011; Ordspråkene 2:22.

  5.   Gud lærer sine undersåtter å leve i fred. Bibelen forteller hva denne opplæringen fører til: «De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd til beskjæringskniver. Nasjon skal ikke løfte sverd mot nasjon, og de skal ikke mer lære å føre krig.» – Jesaja 2:3, 4.

 Gud lærer allerede nå millioner av Jehovas vitner over hele verden å være fredelige. (Matteus 5:9) Selv om vi tilhører mange forskjellige etniske grupper og bor i over 230 forskjellige land og områder, nekter vi å gripe til våpen mot våre medmennesker.

Jehovas vitner lærer å være fredelige