Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 PROBLEMET BLIR FULLSTENDIG LØST

Under Guds rikes styre skal det «være fred overalt»

Under Guds rikes styre skal det «være fred overalt»

Snart skal Guds rike – den etterlengtede verdensregjeringen som Gud står bak – sørge for at det blir fred og harmoni over hele jorden. «Det skal være fred overalt», slik Salme 72:7 lover. Men når skal Guds rike begynne å herske over jorden? Hvordan skal det skje? Og hva må du gjøre for å få leve under Guds rikes styre?

NÅR KOMMER GUDS RIKE?

Profetier i Bibelen har forutsagt en rekke spesielle hendelser som skulle signalisere at Guds rike snart skulle komme. Blant disse hendelsene er internasjonal krigføring, sult, sykdommer, mange jordskjelv og økende lovløshet, og til sammen skulle disse hendelsene utgjøre et sammensatt «tegn». – Matteus 24:3, 7, 12; Lukas 21:11; Åpenbaringen 6:2–8.

En annen profeti sier: «I de siste dager skal det være kritiske tider som er vanskelige å mestre. For da skal menneskene være egoistiske, glad i penger, ... ulydige mot foreldre, utakknemlige, illojale, uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalende, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det som er godt, ... og oppblåst av stolthet. De kommer til å elske nytelser mer enn de elsker Gud.» (2. Timoteus 3:1–4) Slike egenskaper har til en viss grad alltid gjort seg gjeldende. Men nå har disse egenskapene blitt helt vanlige.

Disse profetiene begynte å gå i oppfyllelse i 1914. Både historikere, statsmenn og skribenter har kommentert at verden forandret seg etter det året. Den danske historikeren Peter Munch, for eksempel, skrev: «Krigens utbrudd i 1914 er det store vendepunkt i menneskehetens historie. Fra en lys framgangstid ... gikk vi over til en ulykkenes, uhyggens og hatets tid, hvor alt var utrygghet.»

Men det er likevel grunn til å være optimistisk. Disse dårlige forholdene viser at den tiden da Guds rike skal ta makten over jorden, er nær. Da Jesus fortalte hvordan forholdene skulle være i endetiden, tok han også med dette positive trekket: «Det gode budskap om Riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord, slik at alle nasjonene får høre det, og så skal enden komme.» – Matteus 24:14.

«Det gode budskap om Riket» er et sentralt tema i Jehovas vitners forkynnelse. Det viktigste bladet deres har faktisk tittelen Vakttårnet – Forkynner av Jehovas rike. Vakttårnet, som nå kommer ut på 338 språk, drøfter regelmessig alt det fantastiske Guds rike skal gjøre for menneskene og jorden.

HVORDAN SKAL GUDS RIKE TA MAKTEN?

Svaret har forbindelse med disse fire punktene:

  1. Riket skal ikke utøve sitt styre gjennom politiske ledere i dagens verden.

  2. I et forsøk på å beholde makten vil verdens politiske ledere tåpelig nok sette seg opp mot Guds rike. – Salme 2:2–9.

  3. Guds rike blir til slutt nødt til å knuse de politiske maktene som hersker over menneskene. (Daniel 2:44; Åpenbaringen 19:17–21) Denne globale konflikten blir kalt Harmageddon. – Åpenbaringen 16:14, 16.

  4. Alle som villig underordner seg Guds rike, får overleve Harmageddon og komme inn i en fredelig, ny verden. Disse kommer til å utgjøre den gruppen som Bibelen omtaler som «en stor skare». Den vil sannsynligvis bestå av millioner av mennesker. – Åpenbaringen 7:9, 10, 13, 14.

 HVA MÅ DU GJØRE FOR Å FÅ LEVE UNDER GUDS RIKES STYRE?

Det første du må gjøre for å få bli en borger av Guds rike, er å ta imot opplæring. Jesus sa i bønn til Gud: «Dette fører til evig liv: at de lærer deg å kjenne, den eneste sanne Gud, og ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» – Johannes 17:3.

Når folk blir kjent med Jehova Gud som Person, er det bra for dem på mange måter. Tenk over bare to: For det første utvikler de sterk tro på ham. Denne troen, som er basert på beviser, overbeviser dem om at Guds rike er en realitet, og at det snart tar makten over jorden. (Hebreerne 11:1) For det andre får de større kjærlighet til Gud og sine medmennesker. Kjærlighet til Gud motiverer dem til å adlyde ham av et villig hjerte. Kjærlighet til andre mennesker motiverer dem til å følge den oppfordringen som Jesus kom med, og som ofte blir kalt den gylne regel: «Slik som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.» – Lukas 6:31.

Skaperen er som en kjærlig far som ønsker oss det beste. Han vil at vi skal få oppleve det Bibelen kaller «det virkelige liv». (1. Timoteus 6:19) Livet nå er ikke «det virkelige liv». For millioner av mennesker er livet bare en eksistens – og en kamp for å overleve. Du kan få et forhåndsglimt av «det virkelige liv» ved å tenke på alt det fantastiske Guds rike skal gjøre for alle sine borgere.

Under Guds rikes styre kommer alle til å være trygge og ha mer enn nok mat