Hopp til innhold

Hva er det nye Jerusalem?

Bibelens svar

«Det nye Jerusalem», et uttrykk som forekommer to ganger i Bibelen, er en symbolsk by som står for den gruppen av Jesu disipler som skal til himmelen for å regjere sammen med Jesus i Guds rike. (Åpenbaringen 3:12; 21:2) Bibelen viser at denne gruppen også kalles Kristi brud.

Nøkler til å finne ut hva Det nye Jerusalem er

  1. Det nye Jerusalem er i himmelen. De gangene Bibelen omtaler Det nye Jerusalem, sies det at denne byen kommer ned fra himmelen, og at engler vokter dens porter. (Åpenbaringen 3:12; 21:2, 10, 12) Størrelsen på byen viser også at det ikke kan være snakk om en by på jorden. Den har form som en kube og har en omkrets på «12 000 stadier», eller cirka 2220 kilometer. * (Åpenbaringen 21:16) Hver av sidene ville altså ha strukket seg nesten 560 kilometer ut i rommet.

  2. Det nye Jerusalem består av en gruppe av Jesu disipler, Kristi brud. Det nye Jerusalem blir kalt «bruden, Lammets hustru». (Åpenbaringen 21:9, 10) I denne symbolske beskrivelsen står Lammet for Jesus Kristus. (Johannes 1:29; Åpenbaringen 5:12) «Lammets hustru», Kristi brud, symboliserer kristne som skal bli forent med Jesus i himmelen. Bibelen sammenligner forholdet mellom Jesus og disse kristne med forholdet mellom mann og kone. (2. Korinter 11:2; Efeserne 5:23–25) På grunnsteinene til Det nye Jerusalem står det dessuten «tolv navn, navnene på Lammets tolv apostler». (Åpenbaringen 21:14) Denne detaljen bidrar til å bekrefte identiteten til Det nye Jerusalem, siden kristne som blir kalt til liv i himmelen, «er blitt bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll». – Efeserne 2:20.

  3. Det nye Jerusalem er en del av en regjering. Det gamle Jerusalem var hovedstaden i Israel, det stedet der kong David, hans sønn Salomo og deres etterkommere satt «på Jehovas trone». (1. Krønikebok 29:23) Jerusalem, som ble kalt «den hellige by», representerte derfor Guds styre gjennom Davids slektslinje. (Nehemja 11:1) Det nye Jerusalem, som også blir kalt «den hellige by», består av dem som skal være sammen med Jesus i himmelen for å «herske som konger over jorden». – Åpenbaringen 5:9, 10; 21:2.

  4. Det nye Jerusalem skal bringe velsignelser over menneskene på jorden. Det står at Det nye Jerusalem skal «komme ned fra himmelen fra Gud», noe som viser at Gud bruker denne byen for å påvirke forhold utenfor himmelen. (Åpenbaringen 21:2) Dette uttrykket knytter Det nye Jerusalem til Guds rike, som Gud skal bruke for å gjennomføre sin vilje «på jorden slik som i himmelen». (Matteus 6:10) Når Guds hensikt med menneskene på jorden blir gjennomført, vil de blant annet få oppleve disse velsignelsene:

    • Synden vil bli fjernet. «En elv med livets vann» renner fra Det nye Jerusalem og sørger for vann til «livets trær», som skal virke «helbredende på nasjonene». (Åpenbaringen 22:1, 2) Denne fysiske og åndelige helbredelsen vil fjerne synd og gjøre det mulig for menneskene å bli fullkomne, slik som Gud opprinnelig hadde tenkt at menneskene skulle være. – Romerne 8:21.

    • Et godt forhold mellom Gud og mennesker. Synden har skapt avstand mellom menneskene og Gud. (Jesaja 59:2) Det at synden blir fjernet, vil føre til at denne profetien får en fullstendig oppfyllelse: «Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» – Åpenbaringen 21:3.

    • Slutt på lidelse og død. Gud skal ved hjelp av sitt rike «tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer». – Åpenbaringen 21:4.

^ avsn. 2 En stadie var et romersk lengdemål som tilsvarte 185 meter.