Åpenbaringen 22:1–21

22  Så viste engelen meg en elv med livets vann,+ klar som krystall, som rant ut fra Guds og Lammets trone.+  Den rant nedover midt i byens hovedgate. På begge sider av elven sto livets trær, som bærer frukt tolv ganger i året – de gir sin frukt hver måned. Og bladene på trærne virket helbredende på nasjonene.+  Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Men Guds og Lammets trone+ skal være i byen, og Guds* slaver skal utføre hellig tjeneste for ham.  De skal se hans ansikt,+ og de skal ha hans navn på pannen.+  Det skal ikke lenger være noen natt,+ og de trenger ikke lampelys eller sollys, for Jehova* Gud skal lyse på dem.+ Og de skal herske som konger for evig og alltid.+  Engelen sa til meg: «Dette er pålitelige og sanne ord.+ Ja, Jehova,* den Gud som inspirerte profetene,+ har sendt sin engel for å vise sine slaver det som snart skal skje.  Jeg kommer raskt.+ Lykkelige er alle som følger de profetiske ordene i denne bokrullen.»+  Det var jeg, Johannes, som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for å tilbe foran føttene til den engelen som hadde vist meg dette.  Men han sier til meg: «Ikke gjør det! Jeg er bare en medslave av deg og dine brødre profetene og dem som følger ordene i denne bokrullen. Det er Gud du skal tilbe!»+ 10  Han sier også til meg: «Du skal ikke forsegle de profetiske ordene i denne bokrullen, for den fastsatte tiden er nær. 11  La den urettferdige fortsette å gjøre det som er urett, og la den urene fortsette å gjøre det som er urent. Men la den rettferdige fortsette å gjøre det som er rett, og la den hellige fortsette å være hellig. 12  ‘Jeg kommer raskt, og den lønnen jeg gir, har jeg med meg. Jeg skal gi hver enkelt i samsvar med det han har gjort.+ 13  Jeg er Alfa og Omega,*+ den første og den siste, begynnelsen og enden. 14  Lykkelige er de som vasker sine lange kjortler,+ slik at de får rett til å spise av livets trær+ og får komme inn i byen gjennom dens porter.+ 15  Utenfor er hundene* og de som driver med okkultisme, og de som praktiserer seksuell umoral,* og morderne og avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og er løgnere.’+ 16  ‘Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om alt dette for menighetene. Jeg er Davids rot og avkom+ og den klare morgenstjernen.’»+ 17  Ånden og bruden+ fortsetter å si: «Kom!» La alle som hører det, si: «Kom!» La alle som tørster, komme,+ og la alle som ønsker det, drikke gratis av livets vann.+ 18  «Jeg erklærer overfor alle som hører de profetiske ordene i denne bokrullen: Hvis noen legger noe til disse ordene,+ skal Gud la ham bli rammet av de plagene som det er skrevet om i denne bokrullen.+ 19  Og hvis noen tar noe bort fra ordene i bokrullen med denne profetien, skal Gud ta fra ham hans andel i det som det er skrevet om i denne bokrullen – han skal ikke få spise av livets trær+ og ikke komme inn i den hellige by.+ 20  Han som vitner om alt dette, sier: ‘Ja, jeg kommer raskt.’»+ «Amen! Kom, Herre Jesus.» 21  Måtte Herren Jesu ufortjente godhet være med de hellige.

Fotnoter

Bokst.: «hans».
El.: «A og Å». Alfa og omega er første og siste bokstav i det greske alfabetet.
Dvs. de som gjør slikt som er avskyelig i Guds øyne.

Studienoter

Multimedia