Nehemja 11:1–36

11  Nå bodde folkets fyrster i Jerusalem.+ Resten av folket kastet lodd+ for å få én av ti til å bo i Jerusalem, den hellige by, mens ni av ti ble boende i de andre byene.  Dessuten velsignet* folket alle de mennene som meldte seg frivillig til å bo i Jerusalem.  Og dette er de av provinsens overhoder som bodde i Jerusalem. (Resten av israelittene, prestene, levittene, tempeltjenerne*+ og sønnene av Salomos tjenere+ bodde i de andre byene i Juda, hver på sin eiendom i sin by.+  I Jerusalem bodde også noen av dem som tilhørte Juda og Benjamin.) Av dem som tilhørte Juda, var det Atạja, sønn av Ussịa, sønn av Sakạrja, sønn av Amạrja, sønn av Sjefạtja, sønn av Mahạlalel, en av Peres’ sønner,+  og Maasẹja, sønn av Baruk, sønn av Kol-Hose, sønn av Hasạja, sønn av Adạja, sønn av Jọjarib, sønn av Sakạrja, sønn av sjelanitten.  Peres’ sønner som bodde i Jerusalem, var i alt 468 dyktige menn.  Og dette var de som tilhørte Benjamin: Sallu,+ sønn av Mesjụllam, sønn av Joed, sønn av Pedạja, sønn av Kolạja, sønn av Maasẹja, sønn av Ịtiel, sønn av Jesjạja,  og etter ham Gabbai og Sallai, 928 menn.  Og Joel, Sikris sønn, var tilsynsmannen deres, og Juda, Hassenụas sønn, var den nest øverste lederen i byen. 10  Av prestene: Jedạja, Jọjaribs sønn, Jakin,+ 11  Serạja, sønn av Hilkịa, sønn av Mesjụllam, sønn av Sadok, sønn av Mẹrajot, sønn av Ạkitub,+ en leder i den sanne Guds hus,* 12  og deres brødre som utførte arbeidet ved huset, 822; og Adạja, sønn av Jẹroham, sønn av Pelạlja, sønn av Amsi, sønn av Sakạrja, sønn av Pasjhur,+ sønn av Malkịja, 13  og hans brødre, som var overhoder for slekter, 242; og Amạsjsai, sønn av Ạzarel, sønn av Ahsai, sønn av Mesjịllemot, sønn av Immer, 14  og deres brødre, som var sterke og modige menn, 128. Tilsynsmannen deres var Sạbdiel, som tilhørte en framstående familie. 15  Og av levittene: Sjemạja,+ sønn av Hassjub, sønn av Ạsrikam, sønn av Hasjạbja, sønn av Bunni, 16  og Sjạbbetai+ og Jọsabad,+ noen av levittenes overhoder, som hadde ansvaret for det utvendige arbeidet ved den sanne Guds hus; 17  og Mattạnja,+ sønn av Mika, sønn av Sabdi, sønn av Asaf,+ lederen av sangen, han som ledet lovprisningen i forbindelse med bønnen,+ og Bakbụkja, som var den nest øverste blant sine brødre, og Abda, sønn av Sjammụa, sønn av Galal, sønn av Jẹdutun.+ 18  Levittene i den hellige by var i alt 284. 19  Og portvaktene var Akkub, Talmon+ og deres brødre som holdt vakt i portene, 172. 20  Resten av israelittene, prestene og levittene bodde i alle de andre byene i Juda, hver på den eiendommen de hadde arvet.* 21  Tempeltjenerne*+ bodde på Ofel.+ Og Siha og Gisjpa var ledere for tempeltjenerne. 22  Levittenes tilsynsmann i Jerusalem var Ussi, sønn av Bani, sønn av Hasjạbja, sønn av Mattạnja,+ sønn av Mika, av Asafs sønner, sangerne. Han hadde ansvaret for arbeidet ved den sanne Guds hus. 23  Det var en kongelig befaling som gjaldt sangerne,+ og det var en fast ordning for dem, slik at de skulle få det de trengte hver dag. 24  Og Petạhja, sønn av Mesjẹsabel, av sønnene til Serah, sønn av Juda, var kongens rådgiver* i alle saker som gjaldt folket. 25  Når det gjelder bosetningene med deres marker, bodde noen fra Judas stamme i Kirjat-Arba+ med tilhørende* småbyer, i Dibon med tilhørende småbyer, i Jekạbseel+ med tilhørende bosetninger, 26  i Jesjụa, i Molạda,+ i Bet-Pelet,+ 27  i Hasar-Sjual,+ i Beer-Sjeba med tilhørende småbyer, 28  i Siklag,+ i Mekọna med tilhørende småbyer, 29  i En-Rimmon,+ i Sora,+ i Jarmut, 30  i Sanọah,+ i Adụllam med tilhørende bosetninger, i Lakisj+ med tilhørende marker og i Asẹka+ med tilhørende småbyer. De slo seg ned* fra Beer-Sjeba helt til Hinnom-dalen.+ 31  Og de som tilhørte Benjamin, bodde i Geba,+ Mikmasj, Aija, Betel+ med tilhørende småbyer, 32  Ạnatot,+ Nob,+ Anạnja, 33  Hasor, Rama,+ Gịttajim, 34  Hadid, Sẹbo’im, Nebạllat, 35  Lod og Ono,+ håndverkernes dal. 36  Og noen av levittenes avdelinger fra Juda ble overført til Benjamin.

Fotnoter

El.: «lovpriste».
El.: «netinim-tjenerne». Bokst.: «de som er gitt».
El.: «tempel».
El.: «på sin egen arv».
El.: «Netinim-tjenerne». Bokst.: «De som er gitt».
Bokst.: «var ved kongens hånd».
El.: «omkringliggende».
El.: «slo leir».

Studienoter

Multimedia