Hopp til innhold

Hva sier Bibelen om sinne?

Bibelens svar

Bibelen lærer at ukontrollert sinne er skadelig, både for den som er sint, og for dem som er rundt ham eller henne. (Ordspråkene 29:22) Noen ganger kan man ha god grunn til å bli sint, men Bibelen sier at de som lett gir etter for «raseriutbrudd», ikke kommer til å bli frelst. (Galaterne 5:19–21) Bibelen inneholder prinsipper som kan hjelpe en person til å takle sinne.

 Er sinne alltid galt?

Nei. I noen tilfeller kan man ha god grunn til å bli sint. Den trofaste mannen Nehemja, for eksempel, «ble svært opprørt» da han fikk vite at noen av trosfellene hans ble undertrykt. – Nehemja 5:6.

Noen ganger føler Gud sinne. En gang da hans folk i gammel tid brøt avtalen om at de bare skulle tilbe ham, og begynte å tilbe falske guder, «flammet Jehovas vrede opp mot» dem. (Dommerne 2:13, 14) Men likevel er ikke sinne et dominerende trekk ved Jehova Guds personlighet. Hans sinne er alltid berettiget og behersket. – 2. Mosebok 34:6; Jesaja 48:9.

 Når er sinne galt?

Sinne er galt når det er ukontrollert eller uberettiget, noe som ofte er tilfellet når ufullkomne mennesker blir sinte. For eksempel:

  • Kain «ble fryktelig sint og bitter» da Gud ikke godkjente offeret hans. Kain lot dette sinnet vokse i en slik grad at han drepte broren sin. – 1. Mosebok 4:3–8.

  • Profeten Jona «ble sint» da Gud viste barmhjertighet mot ninivittene. Gud korrigerte ham og påpekte at det ikke var «riktig av [ham] å være så sint», og at han burde ha hatt medfølelse med disse angrende synderne. – Jona 3:10 til 4:1, 4, 11. *

Disse eksemplene bekrefter at når sinnet hos et menneske er ukontrollert og uberettiget, ‘fører det ikke til det som er rett i Guds øyne’. – Jakob 1:20.

 Hvordan kan du takle sinne?

  • Vær klar over faren ved ukontrollert sinne. Noen tenker kanskje at det å slippe løs sinnet er et tegn på styrke. Men sannheten er at en som ikke klarer å styre temperamentet sitt, har en alvorlig svakhet. «Som en by med nedrevne murer er den som ikke kan styre temperamentet sitt.» (Ordspråkene 25:28; 29:11) Det at vi på den annen side lærer oss å ta kontroll over sinnet, er et tegn på ekte styrke og god vurderingsevne. (Ordspråkene 14:29) Bibelen sier: «Den som er sen til å bli sint, er bedre enn en sterk kriger.» – Ordspråkene 16:32.

  • Ta kontroll over sinnet før det får deg til å gjøre noe du vil angre på. Salme 37:8 sier: «Gi slipp på vrede og raseri. Bli ikke sint, for det fører bare til det som er ondt.» Legg merke til at vi har et valg når vi blir sinte – vi kan velge å gi slipp på sinnet før det fører til at vi gjør «det som er ondt». Som Efeserne 4:26 sier det: «Hvis dere blir sinte, må dere ikke synde.»

  • Hvis det er mulig, så gå din vei når du merker at du begynner å bli sint. «Å starte en krangel er som å åpne en sluse. Trekk deg tilbake før krangelen bryter løs», sier Bibelen. (Ordspråkene 17:14) Selv om det er klokt å ordne opp i en uoverensstemmelse raskt, må kanskje både du og den andre først roe dere ned før dere kan snakke om tingene på en rolig måte.

  • Skaff deg alle fakta. «Et menneskes innsikt bremser hans sinne», sier Ordspråkene 19:11. Det er klokt å få fram alle fakta i en sak før man trekker en konklusjon. Når vi hører nøye på alle sider av en sak, er det mindre sannsynlig at vi vil føle uberettiget sinne. – Jakob 1:19.

  • Be om Guds fred. Bønn kan hjelpe deg til å erfare «Guds fred, som overgår all forstand». (Filipperne 4:7) Bønn er en av de viktigste måtene vi kan få Guds hellige ånd på, som kan hjelpe oss til å bygge opp slike egenskaper som fred, tålmodighet og selvkontroll. – Lukas 11:13; Galaterne 5:22, 23.

  • Vær nøye med hvem du velger som venner. Vi har lett for å bli som dem vi er sammen med. (Ordspråkene 13:20; 1. Korinter 15:33) Det er med god grunn Bibelen advarer: «Vær ikke sammen med en som er hissig, og hold deg borte fra en som lett blir rasende.» Hvorfor? «Så du ikke lærer deg hans veier og legger en felle for deg selv.» – Ordspråkene 22:24, 25.

^ avsn. 6 Jona tok tydeligvis imot korrigeringen og ga slipp på sinnet, for Gud brukte Jona til å skrive den delen av Bibelen som bærer hans navn.