Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva sier Bibelen om dinosaurer?

Bibelens svar

Bibelen sier ikke noe konkret om dinosaurer. Men dinosaurene må ha blitt skapt av Gud, for Bibelen sier at Gud «har skapt alt». * (Åpenbaringen 4:11) Selv om Bibelen ikke nevner dinosaurer spesifikt, omtaler den grupper av skapninger som kan inkludere dinosaurer:

Utviklet dinosaurene seg fra andre dyr?

Dinosaurene kommer ikke gradvis til syne i fossilmaterialet, som om de var et resultat av en evolusjon. Nei, de dukker opp plutselig. Det harmonerer med det Bibelen sier om at Gud skapte alle dyrene. For eksempel omtaler Salme 146:6 Gud som «Skaperen av himmelen og jorden og havet og alt som er i dem».

Når levde dinosaurene?

Bibelen sier at sjø- og landdyrene ble skapt i løpet av den femte og sjette skapelsesdagen, eller skapelsesperioden. * (1. Mosebok 1:20–25, 31) Så Bibelen gir rom for at dinosaurene ble til og eksisterte over en lengre tidsperiode.

Var Behemot og Leviatan dinosaurer?

Nei. Disse to dyrene blir nevnt i den bibelske boken Job. Selv om man ikke med sikkerhet kan slå fast hvilke dyr det er snakk om, antar man vanligvis at Behemot er flodhesten, og at Leviatan er krokodillen. Den beskrivelsen Behemot og Leviatan får i Bibelen, stemmer godt overens med hvordan disse dyrene er. (Job 40:15–23; 41:1, 14–17, 31) Uttrykkene «Behemot» og «Leviatan» kan uansett ikke sikte til dinosaurer. Gud sa at Job selv skulle observere disse dyrene, og da Job levde, hadde dinosaurene dødd ut for lenge siden. – Job 40:16; 41:8.

Hva skjedde med dinosaurene?

Bibelen sier ikke noe om når eller hvordan dinosaurene forsvant. Men den sier at alt som ble skapt, ble skapt «fordi det var [Guds] vilje», så Gud hadde tydeligvis en hensikt med dinosaurene. (Åpenbaringen 4:11) Da dinosaurene hadde utspilt sin rolle, tillot Gud at de døde ut.

^ avsn. 3 Fossilmaterialet beviser at dinosaurer har eksistert. Faktisk viser fossilene at det i en periode fantes et stort antall dinosaurer, og at det var store variasjoner både i utseende og størrelse.

^ avsn. 10 I Bibelen kan ordet «dag» sikte til en tidsperiode på tusener av år. – 1. Mosebok 1:31; 2:1–4; Hebreerne 4:4, 11.