Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva står tallet 666 for?

Bibelens svar

Ifølge den siste boken i Bibelen er 666 tallet til, eller navnet på, det villdyret med sju hoder og ti horn som stiger opp av havet. (Åpenbaringen 13:1, 17, 18) Dette villdyret er et symbol på det verdensomfattende politiske system, som hersker over «hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hver nasjon». (Åpenbaringen 13:7) Navnet 666 beskriver det politiske system som fullstendig mislykket i Guds øyne. Hvordan kan vi si det?

Ikke bare en merkelapp. Navn som Gud gir, betyr noe. Gud gav for eksempel Abram, som betyr «far er høy (opphøyd)», navnet Abraham, som betyr «far til en stor mengde», da Han lovte at Han ville gjøre Abraham «til far for en mengde nasjoner». (1. Mosebok 17:5, fotnoter) I tråd med dette gav Gud villdyret navnet 666 fordi det sier noe om de trekkene som kjennetegner det.

Tallet 6 står for ufullkommenhet. I Bibelen blir tall ofte brukt symbolsk. Tallet 7 står gjerne for noe som er fullstendig eller fullkomment. Tallet 6, som er én mindre enn 7, kan betegne noe som er ufullstendig eller mangelfullt i Guds øyne, og det kan settes i forbindelse med Guds fiender. – 1. Krønikebok 20:6; Daniel 3:1.

Tre ganger for å understreke. Bibelen understreker noen ganger et poeng ved å gjenta det tre ganger. (Åpenbaringen 4:8; 8:13) Så navnet 666 understreker på en virkningsfull måte at Gud ser på menneskenes politiske systemer som totalt mislykkede. De har ikke klart å få i stand varig fred og sikkerhet – noe bare Guds rike vil klare å gjennomføre.

Villdyrets merke

Bibelen sier at folk får «villdyrets merke» fordi de følger etter villdyret «med beundring». De går så langt at de faktisk tilber det. (Åpenbaringen 13:3, 4; 16:2) Det gjør de ved å hylle landet sitt eller landets symboler eller militærmakt. The Encyclopedia of Religion sier at nasjonalisme er blitt «en framherskende religionsform» i vår tid. *

Hvordan får noen villdyrets merke ‘på sin høyre hånd eller på sin panne’? (Åpenbaringen 13:16) Gud sa om de budene han gav israelittene: «Dere skal ... binde dem som et tegn på deres hånd, og de skal tjene som et pannebånd.» (5. Mosebok 11:18) Det betydde ikke at israelittene bokstavelig talt skulle lage et merke på hånden eller pannen, men at Guds ord skulle lede alt det de gjorde og tenkte. Villdyrets merke er på lignende måte ikke noe bokstavelig, som en tatovering med tallet 666, men noe symbolsk – det identifiserer dem som lar det politiske system styre deres liv. De som har villdyrets merke, stiller seg i opposisjon til Gud. – Åpenbaringen 14:9, 10; 19:19–21.

^ avsn. 8 Se også Nationalism in a Global Era, side 134, og Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, side 94.