Daniel 3:1–30

3  Kong Nebukadnẹsar laget en statue* av gull som var 60 alen* høy og 6 alen* bred. Han stilte den opp på Dura-sletten i provinsen Babylon.  Så sendte kong Nebukadnẹsar bud og kalte sammen satrapene, prefektene, stattholderne, rådgiverne, skattmesterne, dommerne, politiembetsmennene og alle provinsstyrerne. De skulle komme til innvielsen av den statuen som kong Nebukadnẹsar hadde stilt opp.  Satrapene, prefektene, stattholderne, rådgiverne, skattmesterne, dommerne, politiembetsmennene og alle provinsstyrerne samlet seg til innvielsen av den statuen som kong Nebukadnẹsar hadde stilt opp. Da de sto foran Nebukadnẹsars statue,  ropte herolden høyt: «Denne befalingen gis til dere, dere folk, nasjoner og språkgrupper:  Når dere hører lyden av horn, fløyte,* sitar, harpe,* strengeinstrument, sekkepipe og alle de andre instrumentene, skal dere falle ned og tilbe den gullstatuen som kong Nebukadnẹsar har stilt opp.  Den som ikke faller ned og tilber den, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.»+  Så snart man hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, strengeinstrument og alle de andre instrumentene, falt alle folkene, nasjonene og språkgruppene ned og tilba den gullstatuen som kong Nebukadnẹsar hadde stilt opp.  Nå trådte noen kaldeere fram og anklaget* jødene.  De sa til kong Nebukadnẹsar: «Konge, måtte du leve evig! 10  Du, konge, har befalt at alle skal falle ned og tilbe gullstatuen når de hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, strengeinstrument, sekkepipe og alle de andre instrumentene, 11  og at den som ikke faller ned og tilber den, skal kastes i ovnen med flammende ild.+ 12  Men det er noen jøder som du har satt til å styre provinsen Babylon: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego.+ Disse mennene bryr seg ikke om din befaling, konge. De tjener ikke dine guder, og de nekter å tilbe den gullstatuen du har stilt opp.» 13  Da ble Nebukadnẹsar rasende og befalte at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego skulle hentes. Mennene ble så ført fram for kongen. 14  Nebukadnẹsar sa til dem: «Er det sant, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere ikke tjener mine guder,+ og at dere nekter å tilbe den gullstatuen jeg har stilt opp? 15  Hvis dere nå, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, strengeinstrument, sekkepipe og alle de andre instrumentene, er villige til å falle ned og tilbe den statuen jeg har laget, så er alt i orden. Men hvis dere nekter å tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Og hvilken gud kan redde dere ut av mine hender?»+ 16  Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego svarte kongen: «Nebukadnẹsar, dette trenger vi ikke å svare deg på. 17  Hvis det går så langt, konge, kan vår Gud, som vi tjener, redde oss fra ovnen med flammende ild og fra din hånd.+ 18  Men selv om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi ikke kommer til å tjene dine guder eller tilbe den gullstatuen du har stilt opp.»+ 19  Da ble Nebukadnẹsar så rasende på Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego at ansiktet hans ble helt fordreid,* og han ga ordre om at ovnen skulle gjøres sju ganger varmere enn normalt. 20  Han befalte noen av de sterke mennene i hæren å binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem i ovnen med flammende ild. 21  Mens de fortsatt hadde på seg kappe, kledning, lue og de andre klærne sine, ble de bundet og kastet i den brennende ovnen. 22  Fordi kongens befaling var så streng og ovnen var ekstremt varm, ble de mennene som førte opp Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, selv drept av flammene fra ilden. 23  Men de tre mennene, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, falt bundet ned i ovnen med flammende ild. 24  Plutselig reiste kong Nebukadnẹsar seg helt forskrekket og spurte sine fremste embetsmenn: «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet i ilden?» De svarte kongen: «Jo, konge.» 25  Han sa: «Men jeg ser fire menn som går fritt omkring inne i ilden, og de er helt uskadd, og den fjerde ser ut som en gudesønn.» 26  Nebukadnẹsar gikk bort til døren til den brennende ovnen og sa: «Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere som tjener Den Høyeste Gud,+ gå ut og kom hit!» Da kom Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ut av ilden. 27  Og satrapene, prefektene, stattholderne og kongens fremste embetsmenn som var samlet der,+ så at ilden ikke hadde skadet mennene.*+ Ikke et hår på deres hode var svidd, kappene deres så ut som før, og det luktet ikke engang brent av dem. 28  Nebukadnẹsar sa da: «Måtte Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud bli lovprist,+ han som sendte sin engel og reddet sine tjenere. De stolte på ham og gikk imot kongens befaling og ville heller dø* enn å tjene eller tilbe noen annen gud enn sin egen Gud.+ 29  Jeg gir derfor denne befalingen: Den som sier noe imot Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud – uansett hvilket folk, hvilken nasjon eller hvilken språkgruppe han tilhører – skal hogges i biter, og huset hans skal gjøres til et offentlig avtrede.* For det finnes ingen annen gud som kan redde slik som ham.»+ 30  Kongen forfremmet* så Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego i provinsen Babylon.+

Fotnoter

El.: «billedstøtte».
Ca. 27 m. Se Tillegg B14.
Ca. 2,7 m. Se Tillegg B14.
El.: «pipe».
El.: «trekantet harpe».
El.: «baktalte».
El.: «at han helt forandret holdning til dem».
El.: «hatt makt over mennenes kropper».
El.: «overgi sin kropp».
El. muligens: «en søppelplass; en gjødselhaug».
Bokst.: «lot ... ha framgang».

Studienoter

Multimedia