Åpenbaringen 8:1–13

8  Da Lammet+ åpnet det sjuende seglet,+ ble det stille i himmelen i omkring en halv time.  Og jeg så de sju englene+ som står framfor Gud, og det ble gitt dem sju trompeter.  En annen engel, som holdt et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret.+ Han fikk en stor mengde røkelse+ som han skulle ofre sammen med alle de helliges bønner på gullalteret+ foran tronen.  Røyken av røkelsen som engelen hadde i hånden, steg opp framfor Gud sammen med de helliges bønner.+  Straks tok engelen røkelseskaret, og han fylte det med ild fra alteret og kastet ilden ned til jorden. Da kom det tordenbrak og røster og lynglimt+ og et jordskjelv.  Og de sju englene med de sju trompetene+ gjorde seg klare til å blåse i dem.  Den første engelen blåste i sin trompet. Da kom det hagl og ild blandet med blod, og dette ble kastet ned til jorden.+ Og en tredjedel av jorden ble brent opp, og en tredjedel av trærne ble brent opp, og alle de grønne plantene ble brent opp.+  Den andre engelen blåste i sin trompet. Da ble noe som lignet et stort, brennende fjell, kastet i havet.+ Og en tredjedel av havet ble til blod,+  og en tredjedel av de levende skapningene* i havet døde,+ og en tredjedel av skipene ble slått til vrak. 10  Den tredje engelen blåste i sin trompet. Da falt en stor stjerne, brennende som en lampe, ned fra himmelen, og den falt på en tredjedel av elvene og på vannkildene.+ 11  Stjernens navn er Malurt.* Og en tredjedel av vannet ble til malurt, og mange av menneskene døde av vannet fordi det var blitt bittert.+ 12  Den fjerde engelen blåste i sin trompet. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene rammet.+ En tredjedel av dem skulle bli formørket,+ og en tredjedel av dagen skulle være uten lys, og det skulle også en tredjedel av natten. 13  Og jeg så en ørn som fløy høyt oppe i luften,* og jeg hørte den rope med kraftig stemme: «Ve,* ve, ve+ dem som bor på jorden, på grunn av det som skal skje når trompetstøtene lyder fra de tre siste englene, som snart skal blåse i sine trompeter!»+

Fotnoter

El.: «av skapningene med sjel».
Bokst.: «fløy i midthimmelen».

Studienoter

Multimedia