Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Buku Ulangan

Bab

Rangka Kandungan

 • 1

  • Meninggalkan Gunung Horeb (1-8)

  • Pemimpin dan hakim dilantik (9-18)

  • Pemberontakan di Kades-barnea (19-46)

   • Orang Israel enggan masuk ke tanah yang dijanjikan (26-33)

   • Dikalahkan oleh musuh di Kanaan (41-46)

 • 2

  • Mengembara di padang belantara selama 38 tahun (1-23)

  • Berjaya mengalahkan Sihon, raja Hesybon (24-37)

 • 3

  • Berjaya mengalahkan Og, raja Basan (1-7)

  • Pembahagian tanah di sebelah timur Sungai Yordan (8-20)

  • Yosua harus berani (21, 22)

  • Musa tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikan (23-29)

 • 4

  • Orang Israel dinasihati untuk mematuhi Tuhan (1-14)

   • Jangan lupa akan perbuatan Tuhan (9)

  • Harus menyembah Yehuwa sahaja (15-31)

  • Tiada Tuhan lain kecuali Yehuwa (32-40)

  • Kota perlindungan di sebelah timur Sungai Yordan (41-43)

  • Pengenalan kepada Hukum (44-49)

 • 5

  • Perjanjian Yehuwa di Horeb (1-5)

  • Sepuluh Hukum dinyatakan semula (6-22)

  • Umat Israel menjadi takut di Gunung Sinai (23-33)

 • 6

  • Mengasihi Yehuwa dengan segenap hati (1-9)

   • “Dengarlah hai umat Israel” (4)

   • Ibu bapa harus mengajar anak-anak (6, 7)

  • Jangan melupakan Yehuwa (10-15)

  • Jangan menguji Yehuwa (16-19)

  • Beritahu generasi yang seterusnya (20-25)

 • 7

  • Tujuh bangsa yang akan dimusnahkan (1-6)

  • Sebab orang Israel dipilih (7-11)

  • Kepatuhan membawa kejayaan (12-26)

 • 8

  • Berkat-berkat Yehuwa (1-9)

   • “Hidup bukan dengan roti sahaja” (3)

  • Jangan melupakan Yehuwa (10-20)

 • 9

  • Sebab orang Israel diberi tanah yang dijanjikan (1-6)

  • Orang Israel membangkitkan kemurkaan Yehuwa sebanyak empat kali (7-29)

   • Patung anak lembu (7-14)

   • Musa merayu bagi pihak umat Israel (15-21, 25-29)

   • Membuat Yehuwa murka di tiga tempat (22)

 • 10

  • Dua keping batu tulis yang baharu dibuat (1-11)

  • Apa yang dikehendaki oleh Yehuwa (12-22)

   • Takut akan Yehuwa dan mengasihi-Nya (12)

 • 11

  • ‘Kamulah yang melihat perkara besar yang dilakukan oleh Yehuwa’ (1-7)

  • Tanah yang Dijanjikan (8-12)

  • Kepatuhan membawa berkat (13-17)

  • Firman Tuhan harus disimpan dalam hati (18-25)

  • Berkat dan kutuk (26-32)

 • 12

  • Beribadat di tempat yang dipilih oleh Tuhan (1-14)

  • Boleh makan daging tetapi tidak boleh makan darah (15-28)

  • Jangan dijerat oleh tuhan-tuhan lain (29-32)

 • 13

  • Cara memperlakukan orang murtad (1-18)

 • 14

  • Cara berkabung yang tidak sesuai (1, 2)

  • Makanan yang dianggap najis dan tidak najis (3-21)

  • Memberikan persepuluhan kepada Yehuwa (22-29)

 • 15

  • Penghapusan hutang setiap tujuh tahun (1-6)

  • Membantu orang miskin (7-11)

  • Membebaskan hamba setiap tujuh tahun (12-18)

   • Menindik telinga hamba (16, 17)

  • Anak jantan sulung ternakan dikhaskan kepada Tuhan (19-23)

 •  16

  • Perayaan Paska; Perayaan Roti Tidak Beragi (1-8)

  • Perayaan Menuai (9-12)

  • Perayaan Pondok Daun (13-17)

  • Pelantikan hakim-hakim (18-20)

  • Pokok dan tugu suci tidak boleh disembah (21, 22)

 • 17

  • Persembahan mesti tidak bercacat cela (1)

  • Cara memperlakukan orang murtad (2-7)

  • Perkara yang sukar dihakimi (8-13)

  • Panduan melantik raja; nasihat bagi raja (14-20)

   • Raja harus menyalin Hukum (18)

 • 18

  • Warisan imam dan orang Lewi (1-8)

  • Dilarang mengamalkan spiritisme (9-14)

  • Nabi seperti Musa (15-19)

  • Cara mengenal pasti nabi palsu (20-22)

 • 19

  • Hutang darah dan kota perlindungan (1-13)

  • Penanda sempadan tanah tidak boleh dialihkan (14)

  • Saksi di mahkamah (15-21)

   • Dua atau tiga orang saksi diperlukan (15)

 • 20

  • Peraturan tentang peperangan (1-20)

   • Orang yang dikecualikan daripada berperang (5-9)

 • 21

  • Jika pembunuh tidak diketahui (1-9)

  • Mengahwini wanita tawanan (10-14)

  • Hak anak sulung (15-17)

  • Anak yang degil (18-21)

  • Orang yang digantungkan di atas tiang dikutuk (22, 23)

 • 22

  • Menghormati milik orang lain: Binatang (1-4)

  • Dilarang memakai pakaian lawan jantina (5)

  • Kebaikan hati terhadap binatang (6, 7)

  • Pagar di sekeliling bumbung (8)

  • Padanan yang dilarang (9-11)

  • Rumbai-rumbai pada hujung pakaian (12)

  • Hukum tentang perbuatan seks yang dilarang (13-30)

 • 23

  • Orang yang tidak layak menyertai umat Tuhan (1-8)

  • Kebersihan perkhemahan (9-14)

  • Hamba yang melarikan diri (15, 16)

  • Pelacuran dilarang (17, 18)

  • Menuntut faedah; menunaikan ikrar (19-23)

  • Orang yang lalu di ladang (24, 25)

 • 24

  • Perkahwinan dan perceraian (1-5)

  • Menghormati nyawa (6-9)

  • Berbelas kasihan terhadap orang miskin (10-18)

  • Peraturan tentang memungut sisa hasil tuaian (19-22)

 • 25

  • Peraturan tentang hukuman sebat (1-3)

  • Jangan menutup mulut lembu yang sedang mengirik (4)

  • Seorang balu harus berkahwin dengan saudara mendiang suaminya (5-10)

  • Dilarang mencengkam kemaluan orang (11, 12)

  • Alat penimbang dan alat penyukat yang tepat (13-16)

  • Orang Amalek harus dilenyapkan (17-19)

 • 26

  • Mempersembahkan hasil pertama tanaman (1-11)

  • Persepuluhan yang kedua (12-15)

  • Israel, umat Yehuwa yang istimewa (16-19)

 • 27

  • Hukum harus ditulis pada batu-batu besar (1-10)

  • Di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim (11-14)

  • Kutuk-kutuk diucapkan (15-26)

 • 28

  • Berkat bagi orang yang taat (1-14)

  • Kutukan bagi orang yang ingkar (15-68)

 • 29

  • Perjanjian dengan Israel di Moab (1-13)

  • Amaran bagi orang yang ingkar (14-29)

   • Perkara yang dirahsiakan, perkara yang disingkapkan (29)

 • 30

  • Kembali kepada Yehuwa (1-10)

  • Perintah Yehuwa tidak terlalu susah (11-14)

  • Pilihan antara kehidupan atau kematian (15-20)

 • 31

  • Musa akan mati tidak lama lagi (1-8)

  • Hukum dibacakan kepada umat Israel (9-13)

  • Yosua dilantik (14, 15)

  • Nubuat tentang pemberontakan umat Israel (16-30)

   • Lagu untuk mengajar umat Israel (19, 22, 30)

 •  32

  • Lagu Musa (1-47)

   • Yehuwa bagaikan gunung batu (4)

   • Umat Israel melupakan Gunung Batu mereka (18)

   • “Akulah yang akan menuntut pembalasan” (35)

   • “Hai bangsa-bangsa, bersukacitalah bersama umat Tuhan” (43)

  • Musa akan mati di Gunung Nebo (48-52)

 • 33

  • Musa memberkati suku-suku Israel (1-29)

   • ‘Tangan Yehuwa sentiasa menyokong kamu’ (27)

 • 34

  • Yehuwa menunjukkan seluruh tanah kepada Musa (1-4)

  • Kematian Musa (5-12)