Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Buku Hakim-Hakim

Bab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rangka Kandungan

 • 1

  • Penaklukan suku Yehuda dan suku Simeon (1-20)

  • Orang Yebus masih tinggal di Yerusalem (21)

  • Keturunan Yusuf menawan Bethel (22-26)

  • Sesetengah orang Kanaan tidak diusir (27-36)

 • 2

  • Amaran daripada malaikat Yehuwa (1-5)

  • Kematian Yosua (6-10)

  • Hakim-hakim dilantik untuk menyelamatkan Israel (11-23)

 • 3

  • Yehuwa menguji Israel (1-6)

  • Otniel, hakim yang pertama (7-11)

  • Hakim Ehud bunuh Raja Eglon yang gemuk (12-30)

  • Hakim Samgar (31)

 • 4

  • Yabin, raja Kanaan, menindas Israel (1-3)

  • Debora dan Hakim Barak (4-16)

  • Yael membunuh Sisera (17-24)

 • 5

  • Lagu kemenangan Debora dan Barak (1-31)

   • Bintang-bintang melawan Sisera (20)

   • Sungai Kison menghanyutkan musuh (21)

   • Orang yang mengasihi Yehuwa seperti matahari (31)

 • 6

  • Israel ditindas orang Midian (1-10)

  • Malaikat meyakinkan Hakim Gideon (11-24)

  • Gideon merobohkan mazbah Baal (25-32)

  • Gideon menerima kuasa suci Tuhan (33-35)

  • Bulu biri-biri sebagai tanda (36-40)

 • 7

  • Gideon dan 300 orang askar (1-8)

  • Orang Midian dikalahkan (9-25)

   • “Pedang Yehuwa dan pedang Gideon!” (20)

   • Orang Midian dikacau-bilaukan (21, 22)

 • 8

  • Orang Efraim bertengkar dengan Gideon (1-3)

  • Raja-raja Midian dikejar dan dibunuh (4-21)

  • Gideon tidak mahu memerintah (22-27)

  • Ringkasan kehidupan Gideon (28-35)

 • 9

  • Abimelekh menjadi raja di Sikhem (1-6)

  • Perumpamaan Yotam (7-21)

  • Pemerintahan Abimelekh yang kejam (22-33)

  • Abimelekh menyerang Sikhem (34-49)

  • Wanita mencederakan Abimelekh; dia mati (50-57)

 • 10

  • Hakim Tola dan Yair (1-5)

  • Israel memberontak lalu bertaubat (6-16)

  • Orang Ammon mengancam Israel (17, 18)

 • 11

  • Hakim Yefta diusir, kemudian menjadi pemimpin (1-11)

  • Yefta berunding dengan raja Ammon (12-28)

  • Ikrar Yefta; anak perempuannya (29-40)

   • Anak perempuannya tidak berkahwin (38-40)

 • 12

  • Pertengkaran dengan orang Efraim (1-7)

   • Perkataan “Shibolet” (6)

  • Hakim Ebzan, Elon, dan Abdon (8-15)

 • 13

  • Manoah dan isterinya dikunjungi malaikat (1-23)

  • Kelahiran Simson (24, 25)

 • 14

  • Simson tertarik kepada gadis Filistin (1-4)

  • Membunuh singa dengan kuasa Yehuwa (5-9)

  • Teka-teki Simson semasa perkahwinan (10-19)

  • Isteri Simson diberikan kepada orang lain (20)

 • 15

  • Membalas dendam terhadap orang Filistin (1-20)

 • 16

  • Simson pergi ke Gaza (1-3)

  • Simson dan Delila (4-22)

  • Simson membalas dendam; dia mati (23-31)

 • 17

  • Patung-patung Mikha dan imamnya (1-13)

 • 18

  • Suku Dan mencari tanah (1-31)

   • Patung-patung Mikha dan imamnya dirampas (14-20)

   • Lais ditawan dan dinamakan Dan (27-29)

   • Penyembahan berhala di Dan (30, 31)

 • 19

  • Perbuatan keji orang Benyamin di Gibea (1-30)

 • 20

  • Berperang melawan suku Benyamin (1-48)

 • 21

  • Suku Benyamin diselamatkan (1-25)