Bilangan 32:1-42

  • Suku-suku Israel di sebelah timur Sungai Yordan (1-42)

32  Suku Ruben+ dan suku Gad+ mempunyai banyak sekali ternakan. Apabila mereka melihat betapa baiknya tanah di Yaezer+ dan Gilead untuk penternakan,  mereka pergi menghadap Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat Israel. Mereka berkata,  “Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Hesybon,+ Eleale, Sebam, Nebo,+ dan Beon,+  merupakan tempat-tempat yang telah ditakluki oleh Yehuwa bagi pihak umat Israel.+ Kami mempunyai banyak ternakan, dan kami mendapati bahawa tempat-tempat itu sangat baik untuk penternakan.+  Maka jika kamu setuju, biarlah kami mengambil tempat-tempat itu sebagai milik kami. Janganlah suruh kami menyeberangi Sungai Yordan.”  Musa berkata kepada suku Gad dan suku Ruben, “Adakah kamu mahu tinggal di sini, sedangkan saudara-saudara kamu pergi berperang?  Adakah kamu ingin membuat orang Israel tawar hati sehingga mereka tidak mahu menyeberangi Sungai Yordan dan masuk ke tanah yang akan diberikan oleh Yehuwa kepada mereka?  Itulah yang dilakukan oleh bapa-bapa kamu di Kades-barnea semasa aku menyuruh mereka pergi mengintip tanah itu.+  Ketika mereka sampai di Lembah* Eskol+ dan memperhatikan tanah yang akan diberikan oleh Yehuwa kepada mereka, mereka menyebabkan orang Israel tawar hati sehingga orang Israel tidak mahu masuk ke tanah itu.+ 10  Yehuwa menjadi sangat murka pada hari itu, lalu Dia bersumpah,+ 11  ‘Semua orang yang berumur 20 tahun dan ke atas, yang telah keluar dari Mesir, tidak akan masuk ke tanah+ yang Aku janjikan untuk diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.+ Hal ini demikian kerana mereka tidak mentaati-Ku dengan sepenuh hati. 12  Tiada seorang pun antara mereka yang akan masuk ke tanah itu, kecuali Kaleb+ anak Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua+ anak Nun, kerana mereka berdua telah mengikut Aku, Yehuwa, dengan sepenuh hati.’+ 13  Ya, Yehuwa menjadi sangat murka terhadap orang Israel dan Dia membiarkan mereka mengembara di padang belantara selama 40 tahun.+ Yehuwa membiarkan segenap keturunan yang memberontak itu mati di sana.+ 14  Sekarang kamu pula menjadi seperti bapa-bapa kamu, satu lagi generasi orang yang berdosa. Perbuatan kamu ini akan membuat Yehuwa lebih murka terhadap umat Israel. 15  Jika kamu berpaling daripada-Nya, Dia akan meninggalkan umat Israel di padang belantara sekali lagi, dan kamu akan menyebabkan seluruh umat ini dibinasakan.” 16  Kemudian suku Ruben dan suku Gad menghadap Musa sekali lagi dan berkata kepadanya, “Biarlah kami membina kandang-kandang bertembok batu untuk ternakan kami dan kota-kota untuk anak isteri kami. 17  Tetapi kami masih akan bersiap dan menyertai saudara-saudara kami untuk berperang+ sehingga mereka berjaya mendapatkan tanah itu. Kami bahkan akan berada di barisan hadapan tentera Israel. Sementara itu, anak isteri kami akan tinggal di kota-kota bertembok dan selamat daripada serangan penduduk negeri ini. 18  Kami tidak akan kembali ke rumah kami sebelum semua orang Israel mendapat tanah itu sebagai milik pusaka mereka.+ 19  Kami tidak akan mengambil mana-mana bahagian tanah di sebelah barat Sungai Yordan, kerana kami sudah menerima tanah warisan di sebelah timur Sungai Yordan.”+ 20  Musa menjawab, “Jika kamu rela berperang bagi Yehuwa,+ 21  dan menyeberangi Sungai Yordan, maka selepas Yehuwa mengusir musuh kamu dari tanah itu,+ 22  dan selepas Yehuwa menguasai seluruh tanah itu,+ kamu boleh pulang.+ Kamu tidak berdosa di hadapan Yehuwa dan umat Israel. Oleh itu, Yehuwa akan berkenan untuk memberikan tanah ini kepada kamu sebagai warisan kamu.+ 23  Tetapi jika kamu enggan berbuat demikian, kamu berdosa terhadap Yehuwa, dan kamu akan menanggung akibat dosa kamu. 24  Jadi pergilah dan binalah kota-kota untuk anak isteri kamu dan kandang-kandang untuk ternakan kamu.+ Tetapi kamu harus menepati janji kamu itu.” 25  Orang daripada suku Gad dan suku Ruben berkata kepada Musa, “Tuan, kami akan melakukan apa yang tuan suruh. 26  Anak isteri kami dan ternakan kami akan tinggal di kota-kota Gilead.+ 27  Tetapi semua askar dalam kalangan kami akan menyeberangi Sungai Yordan dan bersedia untuk berperang bagi Yehuwa,+ seperti yang tuan suruh.” 28  Maka Musa memberikan perintah ini kepada Imam Eleazar, Yosua anak Nun, dan para ketua puak: 29  “Jika suku Gad dan suku Ruben menyeberangi Sungai Yordan bersama kamu dan bersedia untuk berperang bagi Yehuwa, dan jika kamu semua berjaya menakluki tanah itu, kamu harus memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik mereka.+ 30  Tetapi jika mereka enggan menyeberangi sungai untuk berperang bersama kamu, mereka harus menetap di tanah Kanaan bersama kamu.” 31  Orang daripada suku Gad dan suku Ruben menjawab, “Kami akan melakukan segala yang diperintahkan oleh Yehuwa. 32  Kami akan menyeberangi Sungai Yordan dan pergi ke tanah Kanaan untuk berperang bagi Yehuwa.+ Tetapi biarlah kami mewarisi tanah di sebelah timur Sungai Yordan.” 33  Maka Musa memberikan semua kota dan tanah di wilayah Sihon,+ raja orang Amori, dan wilayah Og,+ raja negeri Basan, termasuk kota-kota di sekeliling wilayah-wilayah itu, kepada suku Gad, suku Ruben,+ dan kepada separuh suku Manasye+ (Manasye ialah anak Yusuf). 34  Suku Gad membina semula kota Dibon,+ Atarot,+ Aroer,+ 35  Atarot-sofan, Yaezer,+ Yogbeha,+ 36  Bet-nimra,+ dan Bet-haran.+ Semua kota itu merupakan kota bertembok dan mempunyai kandang-kandang bertembok batu untuk ternakan. 37  Suku Ruben pula membina semula kota Hesybon,+ Eleale,+ Kiryataim,+ 38  Nebo,+ Baal-meon+ (nama dua kota ini sudah diubah), dan Sibma. Kemudian mereka memberikan nama baharu kepada kota-kota yang dibina semula itu. 39  Puak Makhir+ daripada suku Manasye menyerang dan menakluki tanah Gilead. Kemudian mereka mengusir semua orang Amori yang tinggal di sana. 40  Maka Musa memberikan tanah Gilead kepada puak Makhir, lalu mereka tinggal di sana.+ 41  Yair daripada suku Manasye juga menyerang dan menakluki beberapa buah pekan kecil berhampiran tanah Gilead. Kemudian dia menamakan tempat-tempat itu Hawot-yair.*+ 42  Nobah pula menyerang Kenat dan pekan-pekan di sekelilingnya. Kemudian dia menamakan tempat itu Nobah, mengikut namanya sendiri.

Nota Kaki

Atau “Wadi.”
Maksudnya “Pekan-Pekan Yair.”