Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Buku Bilangan

Bab

Rangka Kandungan

 • 1

  • Pendaftaran orang yang layak menjadi askar (1-46)

  • Orang Lewi dikecualikan (47-51)

  • Sistem perkhemahan yang teratur (52-54)

 • 2

  • Suku-suku berkhemah mengikut kelompok perkhemahan (1-34)

   • Kelompok perkhemahan Yehuda: Sebelah timur (3-9)

   • Kelompok perkhemahan Ruben: Sebelah selatan (10-16)

   • Orang Lewi: Di tengah-tengah (17)

   • Kelompok perkhemahan Efraim: Sebelah barat (18-24)

   • Kelompok perkhemahan Dan: Sebelah utara (25-31)

   • Jumlah orang lelaki yang didaftarkan (32-34)

 • 3

  • Anak-anak lelaki Harun (1-4)

  • Orang Lewi dilantik untuk berkhidmat (5-39)

  • Menebus anak sulung manusia dan binatang (40-51)

 • 4

  • Tugas puak Kehat (1-20)

  • Tugas puak Gerson (21-28)

  • Tugas puak Merari (29-33)

  • Jumlah orang Lewi yang dibanci (34-49)

 • 5

  • Orang najis dikeluarkan dari perkhemahan (1-4)

  • Mengakui dosa dan membayar pampasan (5-10)

  • Menguji sama ada isteri berlaku curang (11-31)

 • 6

  • Ikrar orang Nazir (1-21)

  • Imam memberkati umat Israel (22-27)

 • 7

  • Korban untuk pentahbisan khemah suci (1-89)

 • 8

  • Harun menyalakan tujuh buah pelita (1-4)

  • Orang Lewi disucikan, mula berkhidmat (5-22)

  • Had umur bagi khidmat di khemah suci (23-26)

 • 9

  • Peraturan mengenai Paska yang disambut pada bulan kedua (1-14)

  • Tiang awan dan tiang api di atas khemah suci (15-23)

 • 10

  • Trompet-trompet perak (1-10)

  • Orang Israel berangkat dari Sinai (11-13)

  • Turutan yang diikuti orang Israel semasa berangkat (14-28)

  • Hobab diminta menjadi penunjuk jalan (29-34)

  • Doa Musa setiap kali umat Israel berangkat (35, 36)

 • 11

  • Api diturunkan ke atas orang yang bersungut (1-3)

  •  Orang Israel teringin sekali makan daging (4-9)

  • Musa berasa tidak yakin (10-15)

  • Yehuwa curahkan kuasa-Nya ke atas 70 orang pemimpin (16-25)

  • Eldad dan Medad; Yosua risau akan kedudukan Musa (26-30)

  • Tuhan mendatangkan burung puyuh; umat dihukum kerana tamak (31-35)

 • 12

  • Miryam dan Harun mencela Musa (1-3)

   • Musa orang yang paling rendah hati (3)

  • Yehuwa membela Musa (4-8)

  • Miryam diserang penyakit kusta (9-16)

 • 13

  • Musa mengutus 12 orang pengintip ke Kanaan (1-24)

  • Laporan buruk daripada 10 orang pengintip (25-33)

 • 14

  • Umat Israel mahu kembali ke Mesir (1-10)

   • Laporan baik daripada Yosua dan Kaleb (6-9)

  • Yehuwa murka; Musa merayu untuk umat (11-19)

  • Hukuman: 40 tahun di padang belantara (20-38)

  • Israel dikalahkan oleh orang Amalek (39-45)

 • 15

  • Hukum tentang korban-korban (1-21)

   • Peraturan yang sama bagi orang asing dan orang Israel (15, 16)

  • Korban bagi dosa yang tidak disengajakan (22-29)

  • Hukuman bagi dosa yang disengajakan (30, 31)

  • Seorang lelaki yang melanggar peraturan Sabat dihukum mati (32-36)

  • Rumbai-rumbai pada hujung jubah (37-41)

 • 16

  • Korah, Datan, dan Abiram memberontak (1-19)

  • Para pemberontak dihukum (20-50)

 • 17

  • Tongkat Harun bertunas; menjadi tanda peringatan (1-13)

 • 18

  • Tugas para imam dan orang Lewi (1-7)

  • Bahagian yang dikhaskan untuk para imam (8-19)

   • Perjanjian kekal antara Tuhan dengan para imam (19)

  • Orang Lewi menerima persepuluhan dan harus memberikan sepersepuluh daripadanya (20-32)

 • 19

  • Lembu merah dan air bagi upacara penyucian (1-22)

 • 20

  • Miryam meninggal di Kades (1)

  • Musa mengeluarkan air dari bukit batu; Musa berdosa (2-13)

  • Raja Edom tidak membenarkan orang Israel melalui negerinya (14-21)

  • Harun meninggal (22-29)

 • 21

  • Raja Arad dikalahkan (1-3)

  • Ular tembaga (4-9)

  • Orang Israel tidak melalui negeri Moab (10-20)

  • Sihon, raja orang Amori, dikalahkan (21-30)

  • Og, raja orang Amori, dikalahkan (31-35)

 • 22

  • Balak mengupah Bileam (1-21)

  • Keldai Bileam bercakap (22-41)

 • 23

  • Perkhabaran Bileam yang pertama (1-12)

  • Perkhabaran Bileam yang kedua (13-30)

 • 24

  • Perkhabaran Bileam yang ketiga (1-11)

  • Perkhabaran Bileam yang keempat (12-25)

 • 25

  • Orang Israel berdosa kerana wanita-wanita Moab (1-5)

  • Pinehas bertindak (6-18)

 • 26

  • Suku Israel dibanci buat kali kedua (1-65)

 • 27

  • Anak-anak perempuan Zelafehad (1-11)

  • Yosua dilantik sebagai pengganti Musa (12-23)

 • 28

  • Peraturan untuk mempersembahkan korban (1-31)

   • Korban harian (1-8)

   • Korban untuk hari Sabat (9, 10)

   • Korban bulanan (11-15)

   • Korban untuk Perayaan Paska (16-25)

   • Korban untuk Perayaan Menuai (26-31)

 • 29

  • Peraturan untuk mempersembahkan korban (1-40)

   • Korban untuk Perayaan Tiupan Trompet (1-6)

   • Korban untuk Hari Pengampunan Dosa (7-11)

   •  Korban untuk Perayaan Pondok Daun (12-38)

 • 30

  • Ikrar yang dibuat oleh seorang lelaki (1, 2)

  • Ikrar yang dibuat oleh seorang gadis atau seorang isteri (3-16)

 • 31

  • Pembalasan terhadap orang Midian (1-12)

   • Bileam dibunuh (8)

  • Arahan tentang segala sesuatu yang dijarah (13-54)

 • 32

  • Suku-suku Israel di sebelah timur Sungai Yordan (1-42)

 • 33

  • Perjalanan umat Israel di padang belantara (1-49)

  • Arahan untuk menakluki tanah Kanaan (50-56)

 • 34

  • Sempadan tanah Kanaan (1-15)

  • Orang yang dipilih untuk membahagikan tanah (16-29)

 • 35

  • Kota-kota untuk orang Lewi (1-8)

  • Kota-kota perlindungan (9-34)

 • 36

  • Wanita yang menerima warisan mesti mengahwini lelaki daripada suku yang sama (1-13)