Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 132

Tõnd lebga yĩng a yembre

Sélectionner un enregistrement audio
Tõnd lebga yĩng a yembre

(Sɩngre 2:23, 24)

 1. 1. Fo sɩd yaa mam sĩifã kõbre,

  la m yĩn-nemse, mam pa m yembr ye.

  Wẽnnaam kõo maam tũud-n-taaga,

  tɩ tõnd zĩnd ne taaba.

  Masã tɛka, d yiibã fãa

  lebga yĩng a ye wa a sẽn datã.

  Tõnd sẽn kẽ kãadem ne taabã,

  tõnd lebga bũmb a ye.

  Tõnd na n tũu Wẽnnaam daar ne a to fãa,

  wa yẽ sẽn datã.

  D na n nonga taab sõma.

  Tõnd na n maana wa d sẽn pʋlmã,

  tɩ rẽ kõ tõnd sũ-noog hakɩɩka.

  Bɩ d waoog a Zeova wakat fãa,

  la d nong taab ne d sũy fãa, daar fãa.

(Ges-y Sɩng. 29:18; Koɛ. 4:9, 10; 1 Kor. 13:8.)