Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Siãnsã ne Biiblã

Biiblã sẽn yetã ne siãnsã tũuda taab bɩ? Siãnsã-rãmb sã n gomd bũmb Biiblã sẽn gom a yelle, mikdame tɩ Biiblã sẽn yetã yaa kɛpɩ. Ges-y bũmb kẽer siãnsã-rãmb sẽn bao n bãng Wẽnnaam sẽn naan bũmb ninsã wɛɛngẽ, la b sẽn yeel bũmb ninga.