Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

A Zeova Kaset rãmb sẽn togse

A Zeova Kaset rãmbã maanda b sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ b tagsa wã, b no-goamã la b yel-manesmã zemsd ne Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã sẽn yetã. Ges-y rẽ sẽn nafd-b to-to, la nafd neb nins b sẽn wae n be ne wã.

BIIBLÃ TOEEMDA NEBA

“M da tuuda m meng yaoogo”

Bõe n sõng El Salvador ned sẽn da be bi-bees sull pʋgẽ t’a t’a toeeme?

BIIBLÃ TOEEMDA NEBA

“M da tuuda m meng yaoogo”

Bõe n sõng El Salvador ned sẽn da be bi-bees sull pʋgẽ t’a t’a toeeme?