ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು

Personal Habits

ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

Tobacco, Drugs, and Alcohol

ಧೂಮಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ನೋಟವೇನು?

ಬೈಬಲ್‍ನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ನೋಟ ಏನೆಂದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ?

ನನ್ನ ಬದುಕು ಬರಡಾಗಿತ್ತು

ಡ್ಮಿಟ್ರೇ ಕೊರ್ಶುನೊವ್‌ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕನಾಗಿದ್ದ. ಬೈಬಲನ್ನು ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿತು. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ನಿಜ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?

Electronic Media

ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಾಧನಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ?

ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಾಧನಗಳು ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ?

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾಧನಗಳ ಚಟ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? ನಿಮಗೆ ಇದು ಚಟ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು?

Gambling