ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

‘ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಾರಿ!’

2024ರ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಧಿವೇಶನ

ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ: ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುವಾರ್ತಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರೋ ವಿಷ್ಯಗಳು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಪುರಾವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲಿಯಿರಿ.

ಶನಿವಾರ: ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾನುವಾರ: ಲೋಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ್ರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ “ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೆದರಲ್ಲ?” ಅನ್ನೋ ಬೈಬಲ್‌ ಆಧರಿತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರಾಮ

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನಕಥೆ: ಸಂಚಿಕೆ 1

ಲೋಕದ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು

ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಯೇಸುನ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕೆ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈಜಿಪ್ಟಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೆಲವು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾತಾಡಿದನು. ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಎರಡು ಭಾಗದ ಡ್ರಾಮವನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ನೋಡಿ.

ಈ ವರ್ಷದ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ

ನಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?

ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ನೀವು ಏನು ಎದುರುನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

2024ರ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಧಿವೇಶನ: ‘ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಾರಿ!’

ಈ ವರ್ಷದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ.

ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರಾಮದ ಟ್ರೇಲರ್‌: ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನಕಥೆ

ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ್ವು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ರಾಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.