ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾ?

ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾ?

ಬೈಬಲ್‌ ಕೊಡೋ ಉತ್ತರ

 ಬೈಬಲ್‌ ಧೂಮಪಾನ a ಅಥ್ವಾ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳುಮಾಡೋ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಂಬ ತತ್ವಗಳು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.

  •   ಜೀವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. “ದೇವರು . . . ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನೂ ಶ್ವಾಸವನ್ನೂ . . . ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯ 17:24, 25) ಜೀವ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗೋ ಧೂಮಪಾನದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದುವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು.

  •   ನೆರೆಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ. “ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು” ಅಂತ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುತ್ತೆ. (ಮತ್ತಾಯ 22:39) ಒಂದುವೇಳೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೂಮಪಾನ, ಅದನ್ನ ಸೇದೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತೆ. ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸೇದೋರಿಗೆ ಬರೋ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದ್ರ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಸೇವಿಸೋರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ.

  •   ಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ. “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಜೀವವಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ.” (ರೋಮನ್ನರಿಗೆ 12:1) “ನಾವು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಣ.” (2 ಕೊರಿಂಥ 7:1) ನಾವು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ, ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕು ಬೇಕಂತನೇ ತುಂಬ ಹಾನಿಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ.

ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಂಜಾ ಅಥ್ವಾ ಬೇರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

 ಗಾಂಜಾ ಅಥ್ವಾ ಬೇರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ನೇರವಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬೈಬಲ್‌ ತತ್ವಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

  •   ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿ. “ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿನ್ನ . . . ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು.” (ಮತ್ತಾಯ 22:37, 38) “ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ.” (1 ಪೇತ್ರ 1:13) ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆ ಕೆಟ್ಟಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ತಗೊಳೋದರ ಮೇಲೇನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೇ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಿರಲ್ಲ.—ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:8.

  •   ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ. “ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ.” (ತೀತ 3:1) ತುಂಬ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವು ಡ್ರಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಖುಷಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು.—ರೋಮನ್ನರಿಗೆ 13:1.

a ಧೂಮಪಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್‌, ಸಿಗಾರ್‌, ಚುಟ್ಟವನ್ನು ಸೇದುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರೋ ತತ್ವಗಳು ತಂಬಾಕು, ಅಡಿಕೆ ಅಗಿಯುವುದು, ನಶೆ ಏರಿಸೋದು, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್‌, ನಿಕೋಟಿನ್‌ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಗರೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟ ಹಿಡಿಸುವ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ.