ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಭಾ ಕೂಟಗಳು

ನಮ್ಮ ಕೂಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಭೆ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಕೊರೋನ ವೈರಸ್ (COVID-19) ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ:''' ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. “ನೀವು ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೀರಾ?” ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಬೈಬಲ್ ಭಾಷಣದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನೇರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಆನ್‌ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು

ನಮ್ಮ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವಿಧ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿರುವ ಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. (ಇಬ್ರಿಯ 10:24, 25) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣವಿರುವ ಈ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್‌ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಭಿಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಯ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನೀವೊಬ್ಬ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಭಾಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಚಂದಾ ಎತ್ತುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಹಣ ಕೇಳುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಎಂದೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.