ಹದಿವಯಸ್ಕರು

ಯುವಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮೌಖಿಕ ಸೆಕ್ಸ್‌ (ಓರಲ್ಸೆಕ್ಸ್‌) ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆನಾ?

ಮೌಖಿಕ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾ?

ಚಲಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕುಡಿಯೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ

ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳೋ ಅಥವಾ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೇ ಬೇಸರ ತರುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.