ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಹದಿವಯಸ್ಕರು

ಜೀವನದ ಸಾವಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಸೋಕೆ ಬೈಬಲ್‌ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. a

a ಈ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಯುವಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?—ಭಾಗ 1: ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಆಗಿ

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಿಮಗಿರೋ ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ.

ಯುವಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?—ಭಾಗ 1: ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಆಗಿ

ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಿಮಗಿರೋ ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ.

ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ

ಯುವಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸೆಕ್ಸ್‌, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಏನಂತಾರೆ

ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಎದುರಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆಂದು ನೋಡಿ.

ಚಲಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು, ಹದಿವಯಸ್ಸಿನವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಹದಿವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ವರ್ಕ್‌ಷೀಟ್‌

ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಈ ವರ್ಕ್‌ಷೀಟ್‌ಗಳು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಬೈಬಲಿನ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಗೆ ಜೀವತುಂಬಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.

ಯುವಜನರ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳು

ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ.