ಮಕ್ಕಳು

ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗೋಣ

ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸು

ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪ

ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೇ ಅಪ್ಪನ ತರ ಯೆಹೋವ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ.

ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗೋಣ

ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸು

ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ

ಸಿಹಿಸುದ್ದಿನ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತೆ? ಆಗ ಕೇಲಬ್‌ ಮತ್ತು ಸೋಫಿಯ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸಲು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ