Panalambiton 3:1-66

 • Jeremias nagpabutyag sang paglaum

  • “Magahulat ako” (21)

  • Ang kaluoy sang Dios bag-o kada aga (22, 23)

  • Dios, maayo sa nagalaum sa iya (25)

  • Maayo para sa pamatan-on nga magpas-an sing gota (27)

  • Ginbalabagan sang Dios ang pagpalapit sa iya (43, 44)

א [Aleph] 3  Ako ang tawo nga nakaagi sing kabudlayan bangod ginsilutan kami sang Dios sa daku niya nga kaakig.   Gintabog niya ako kag ginpalakat sa kadudulman kag indi sa kapawa.+   Sulitsulit nga ginbunal niya ako sa bug-os nga adlaw.+ ב [Beth]   Ginpaluya niya ang akon lawas kag ginpakurinot ang akon panit;Ginbali niya ang akon mga tul-an.   Ginlikupan niya ako sing pader; ginpalibutan niya ako sing makahililo nga tanom+ kag sing kabudlayan.   Ginpilit niya ako nga magpungko sa kadulom, kaangay sang tawo nga madugay na napatay. ג [Gimel]   Ginpalibutan niya ako sing pader agod indi ako makapalagyo;Gingapos niya ako sing mabug-at nga saway nga mga kadena.+   Kag kon magpangayo ako sing bulig, ginasikway* niya ang akon pangamuyo.+   Ginbalabagan niya sing bato ang akon alagyan;Ginpatiko niya ang akon mga banas.+ ד [Daleth] 10  Kaangay sia sang oso nga nagahulat sa pagdamhag sa akon, kaangay sang leon nga nagahulat sa pagsalakay sa akon.+ 11  Ginpilit niya ako nga maglisa sa mga banas kag ginlapalapa niya ako;*Ginhimo niya ako nga mamingaw.+ 12  Ginbingat* niya ang iya pana, kag ginpuntariya sa akon. ה [He] 13  Gin-igo niya ang akon mga batobato sing mga baslay* halin sa iya suludlan. 14  Nangin kaladlawan ako sang tanan nga katawhan, ginyaguta nila ako sa ila ambahanon sa bug-os nga adlaw. 15  Ginbusog niya ako sing mapait nga mga butang kag ginpainom sing ajenjo.*+ ו [Waw] 16  Paagi sa magagmay nga bato ginbingaw niya ang akon mga ngipon;Gintasaktasak niya ako sa abo.+ 17  Gindingutan mo ako* sing kalinong; wala ako sing nadumduman nga maayo. 18  Gani nagsiling ako: “Nadula na ang akon kadungganan kag ang akon paglaum kay Jehova.” ז [Zayin] 19  Dumduma ang akon kabudlayan kag ang kahimtangan nga wala ako sing ilistaran,+ ang ajenjo* kag ang makahililo nga tanom.+ 20  Pat-od gid nga dumdumon mo* ako kag buligan.+ 21  Dumdumon ko ini sa akon tagipusuon; gani magahulat ako.+ ח [Heth] 22  Wala kita malaglag bangod sa mainunungon nga gugma ni Jehova,+Kay ang iya kaluoy wala sing katapusan.+ 23  Bag-o ini kada aga;+ pirme gid sia masaligan.+ 24  Nagsiling ako:* “Si Jehova amo ang akon palanublion,+ gani magahulat ako sa iya.”+ ט [Teth] 25  Si Jehova maayo sa tawo nga nagalaum sa iya,+ sa tawo* nga padayon nga nagapangita sa iya.+ 26  Maayo nga maghulat sing hipos*+ sa pagluwas ni Jehova.+ 27  Maayo nga matun-an sang isa nga pas-anon ang gota samtang pamatan-on pa sia.+ י [Yod] 28  Magpungko sia sing isahanon kag maghipos kon ginapapas-an Niya ini sa iya.+ 29  Maghapa sia sa yab-ok;+ basi may paglaum pa.+ 30  Itaya niya ang iya guya sa nagatampa sa iya; batunon niya sing bug-os ang kahuy-anan. כ [Kaph] 31  Kay si Jehova indi magsikway sa amon sa wala sing katubtuban.+ 32  Bisan pa sia ang naghatag sing kalisod, magapakita man sia sing kaluoy bangod sang iya bugana nga mainunungon nga gugma.+ 33  Kay wala sia nalipay sa paghatag sing kabudlayan ukon kalisod sa mga tawo.+ ל [Lamed] 34  Sa paglapak sa tanan nga bilanggo sa duta,+ 35  Sa pagdingot sang hustisya sa tawo sa atubangan sang Labing Mataas,+ 36  Sa indi paghatag sing katarungan sa isa ka tawo—Ini nga mga butang wala ginakunsinti ni Jehova. מ [Mem] 37  Sin-o ang makasiling kag makapahanabo sini luwas kon si Jehova ang nagsugo sini? 38  Halin sa baba sang Labing Mataas,Ang malain kag maayo nga mga butang wala nagagua sing dungan. 39  Ngaa bala magreklamo ang tawo sa resulta sang iya sala?+ נ [Nun] 40  Usisaon naton kag binagbinagon ang aton pagginawi,+ kag magbalik kita kay Jehova.+ 41  Ibayaw naton ang aton tagipusuon lakip ang aton mga kamot sa Dios sa langit:+ 42  “Nakasala kami kag nagrebelde,+ kag wala mo kami ginpatawad.+ ס [Samekh] 43  Ginbalabagan mo sing kaakig ang amon pagpalapit;+Ginpanglagas mo kami kag ginpamatay nga wala sing kaluoy.+ 44  Ginbalabagan mo sing panganod ang amon pagpalapit sa imo, agod ang amon pangamuyo indi makadangat sa imo.+ 45  Ginhimo mo kami nga daw sagbot kag basura sa panulok sang katawhan.” פ [Pe] 46  Ginyaguta kami sang tanan namon nga kaaway.+ 47  Pirme kami ginakugmat kag daw nahulog sa buho,+ nangin mamingaw kami kag napukan.+ 48  Ang akon luha nagatululagay bangod sang pagkapukan sang anak nga babayi sang akon katawhan.+ ע [Ayin] 49  Wala ako nagauntat sa paghilibion,+ 50  Tubtob nga makita ni Jehova halin sa langit ang pag-antos sang iya katawhan.+ 51  Nagakalisod ako* kon makita ko ang natabo sa anak nga babayi sang akon siudad.+ צ [Tsade] 52  Bisan wala sing kabangdanan daw pispis ako nga ginlagas sang akon mga kaaway. 53  Gintinguhaan nila nga patyon ako; ginabato nila ako. 54  Nag-ilig ang tubig sa akon ulo, kag nagsiling ako: “Mapatay na gid ako!” ק [Qoph] 55  O Jehova, nagtawag ako sa imo ngalan halin sa pinakamadalom nga buho.+ 56  Pamatii ako; indi pagtabuni ang imo dulunggan sa akon pagpangayo sing bulig. 57  Nagpalapit ka sang nagpanawag ako sa imo. Nagsiling ka: “Indi ka magkahadlok.” ר [Resh] 58  O Jehova, ginpangapinan mo ako sa korte,* ginluwas mo ang akon kabuhi sa katalagman.+ 59  O Jehova, nakita mo ang sala nga ginhimo sa akon; palihug hatagi ako sing hustisya.+ 60  Nakita mo ang tanan nila nga pagtimalos, ang tanan nila nga pahito batok sa akon. ש [Sin] ukon [Shin] 61  O Jehova, nabatian mo ang tanan nila nga pagpakahuya kag pahito batok sa akon,+ 62  Ang paghambalanay kag paghinutikay sang akon mga kaaway batok sa akon sa bug-os nga adlaw. 63  Tan-awa ang tanan nila nga ginahimo, ginayaguta nila ako sa ila mga ambahanon! ת [Taw] 64  O Jehova, balusan mo sila suno sa ila ginahimo. 65  Patig-ahon mo ang ila tagipusuon, samtang ginapakamalaut mo sila. 66  O Jehova, lagson mo sila sa imo kaakig kag laglagon sa duta.

Footnote

Ukon “ginaupangan; ginabalabagan.”
Ukon mahimo, “ginhimo niya ako nga wala sing pulos.”
Sa literal, “Gintasak.”
Sa literal, “mga anak nga lalaki.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ang akon kalag.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sang imo kalag.”
Ukon “ang akon kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “mapailubon.”
Ukon “ang akon kalag.”
Ukon “ang legal nga kaso sang akon kalag.”