Panalambiton 1:1-22

  • Ang Jerusalem subong balo nga babayi

    • Ginbayaan sia kag nagapungko nga isahanon (1)

    • Ang daku nga sala sang Sion (12-15)

    • Ginsikway sang Dios ang Sion (12-15)

    • Ang Sion wala sing manuglugpay (17)

א [Aleph]* 1  Daw ano kamingaw nga nagapungko sia sing isahanon karon, ang siudad nga madamo anay sang tawo!+ Nangin kaangay sia sang balo nga babayi, nga madamo anay sang pumuluyo sa tunga sang mga pungsod!+ Sia nga prinsesa anay sa tunga sang mga probinsia* nangin ulipon!+ ב [Beth]   Nagahilibion sia sa kagab-ihon,+ kag nagatululagay ang luha sa iya guya. Wala sing bisan isa sa iya kahagugma ang yara sa paglugpay sa iya.+ Ginluiban sia sang tanan niya nga abyan;+ nangin mga kaaway niya sila. ג [Gimel]   Ang Juda nangin tinapok+ sa kabudlayan kag sa mapintas nga pagkaulipon.+ Dapat sia magpuyo sa tunga sang mga pungsod;+ wala sia sing nakita nga palahuwayan. Naabtan sia sang tanan nga nagahingabot sa iya samtang yara sia sa mabudlay nga kahimtangan. ד [Daleth]   Ang mga dalan pakadto sa Sion nagalalaw, bangod wala sing nagakadto sa kapiestahan.+ Ang tanan niya nga gawang mamingaw;+ ang iya mga saserdote nagapanghayhay. Ang iya mga birhen* nagapangalisod, kag may kapaitan sia. ה [He]   Karon ang iya mga kasumpong nangin iya agalon;* ang iya mga kaaway wala nagakabalaka.+ Kay ginpaantos sia ni Jehova bangod sang iya madamo nga sala.+ Ang iya mga anak ginbihag sang kasumpong.+ ו [Waw]   Nadula sang anak nga babayi sang Sion ang tanan niya nga kadungganan.+ Ang iya mga prinsipe nangin kaangay sang mga usa nga lalaki nga wala sing nakita nga halalban,Kag nagalakat sila nga wala sing kusog sa atubangan sang nagalagas sa ila. ז [Zayin]   Sang mga adlaw nga ang Jerusalem yara sa kabudlayan kag wala sing maistaran, nadumduman niyaAng tanan niya nga malahalon nga mga butang sang una.+ Sang nahulog ang iya katawhan sa kamot sang kasumpong kag wala sing nagbulig sa iya,+ Nakita sia sang mga kasumpong kag ginkadlawan* nila ang iya pagkapukan.+ ח [Heth]   Ang Jerusalem nakahimo sing daku nga sala.+ Gani nangin makangilil-ad sia. Ginatamay sia sang tanan nga nagapadungog anay sa iya, kay nakita nila ang iya kahuy-anan.+ Nagaugayong sia+ kag nagapalayo tungod sa kahuya. ט [Teth]   Ang iya kahigkuan yara sa iya saya. Wala niya gindumdom ang iya palaabuton.+ Makapakibot gid ang iya pagkapukan; wala sing nagalugpay sa iya. O Jehova, tan-awa ang akon kabudlayan, kay nagpahambog ang kaaway.+ י [Yod] 10  Ginpanguha sang kasumpong ang tanan niya nga manggad.+ Nakita niya ang mga pungsod nga nagsulod sa iya santuaryo,+Bisan pa gindumilian mo sila nga makig-upod sa imo katawhan. כ [Kaph] 11  Nagapanghayhay ang tanan niya nga katawhan; nagapangita sila sing pagkaon.+ Ginabaylo nila ang ila bilidhon nga mga butang sa pagkaon, agod mabuhi sila.* O Jehova, tan-awa, kay nangin wala sing pulos ako nga babayi.* ל [Lamed] 12  Balewala lang bala ini sa inyo, kamo tanan nga nagalabay? Tan-awa ninyo! May kasakit bala nga kaangay sang kasakit nga ginaantos ko,Nga ginhatag ni Jehova sa akon sa adlaw sang iya nagadabdab nga kaakig?+ מ [Mem] 13  Halin sa hitaas nagpadala sia sing kalayo sa akon mga tul-an,+ kag ginbihag niya ang tagsatagsa sini. Ginbutangan niya sing lambat ang akon mga tiil; ginpilit niya ako nga mag-isol. Ginhimo niya ako nga isa ka mamingaw nga babayi. Nagamasakit ako sa bug-os nga adlaw. נ [Nun] 14  Ang akon mga paglapas daw kaangay sang gota nga gintakod sang iya kamot. Gintakod ini sa akon liog kag nagluya ako. Gintugyan ako ni Jehova sa kamot sang mga tawo nga indi ko masarangan.+ ס [Samekh] 15  Ginkuha ni Jehova sa akon ang tanan ko nga isganan.+ Nagpatawag sia sing pagtilipon batok sa akon agod lutuson ang akon mga pamatan-on nga lalaki.+ Gintasak ni Jehova ang birhen nga anak nga babayi sang Juda sa linasan sang ubas.+ ע [Ayin] 16  Bangod sini nagahilibion ako;+ nagatululagay ang luha sa akon mga mata. Kay wala sing nagalugpay ukon nagapabaskog sa akon.* Ang akon mga anak nga lalaki mamingaw, kay nagdaug ang kaaway. פ [Pe] 17  Gin-untay sang Sion ang iya kamot;+ wala sing nagalugpay sa iya. Ginsugo ni Jehova ang tanan nga kasumpong ni Jacob nga makig-away sa iya.+ Kabigon nila ang Jerusalem nga isa ka mahigko nga butang.+ צ [Tsade] 18  Si Jehova matarong+ sa pagsilot sa akon bangod wala ko pagtumana ang iya sugo.*+ Pamati kamo tanan kag tan-awa ninyo ang akon kasakit. Nabihag ang akon mga birhen* kag mga pamatan-on nga lalaki.+ ק [Qoph] 19  Nagpanawag ako sa mga nagahigugma sa akon, apang ginluiban nila ako.+ Napatay sa siudad ang akon mga saserdote kag mga gulang,Samtang nagapangita sila sing pagkaon agod mabuhi sila.*+ ר [Resh] 20  O Jehova, tan-awa ang akon kalisdanan. Daw ginalabugay ang akon tiyan.* Nalisang ang akon tagipusuon, kay nagrebelde ako.+ Sa gua may nagakalamatay sa espada;+ amo man sa sulod sang balay. ש [Shin] 21  Nabatian sang mga tawo ang akon panghayhay; wala sing nagalugpay sa akon. Nabalitaan sang tanan ko nga kaaway ang natabo sa akon. Naghugyaw sila, bangod ikaw ang naghimo sini.+ Apang magaabot ang adlaw nga himuon mo sa ila ang ginhimo mo sa akon,+ agod mangin kaangay man sila sa akon.+ ת [Taw] 22  Kabay nga magdangat sa imo ang tanan nila nga kalainan, kag silutan mo sila,+Kaangay sang pagsilot mo sa akon bangod sang tanan ko nga sala. Kay madamo ang akon panghayhay, kag nagasakit ang akon tagipusuon.

Footnote

Ang kapitulo 1-4 mga panalambiton sa Hebreo sa porma nga alpabetiko ukon akrostiko.
Ukon “sang sakop nga mga distrito.”
Ukon “mga pamatan-on nga babayi.”
Sa literal, “ulo.”
Ukon “ginkalipay.”
Ukon “agod manumbalik ang ila kalag.”
Personipikasyon nga nagapatuhoy sa Jerusalem.
Ukon “akon kalag.”
Sa literal, “baba.”
Ukon “mga pamatan-on nga babayi.”
Ukon “agod manumbalik ang ila kalag.”
Sa literal, “tinai.”