Habacuc 2:1-20

 • ‘Mabantay ako kon ano ang iya ipahambal’ (1)

 • Sabat ni Jehova sa manalagna (2-​20)

  • ‘Paabuta ang palanan-awon’ (3)

  • Ang matarong magakabuhi tungod sa iya katutom (4)

  • Mga Caldeanhon makaluluoy (6-20)

   • Ang duta mapuno sing ihibalo tuhoy kay Jehova (14)

2  Magatindog ako sa akon balantayan,+Kag magapabilin ako sa kuta. Magabantay ako agod mahibaluan kon ano ang iya ipahambal sa akonKag kon ano ang akon isabat kon sabdungon niya ako.   Nagsabat dayon si Jehova sa akon: “Isulat ang palanan-awon, kag itigib ini sing maathag sa mga tapitapi,+Agod mahapos* ini nga mabasa sing mabaskog sang isa nga nagabasa sini.+   Kay ang palanan-awon mahanabo pa sa gintalana nga tion sini,Kag nagadalidali ini padulong sa katapusan* sini, kag indi ini magbutig. Bisan pa maatrasar ini,* padayon nga paabuta ini!*+ Kay mahanabo gid ini. Indi ini maulihi!   Tan-awa ang tawo nga nagapahambog;*Indi sia matarong. Apang ang matarong nga tawo magakabuhi tungod sa iya katutom.*+   Bangod ang alak maluib,Indi malab-ot sang tawo nga bugalon ang iya tulumuron. Ginapadaku niya ang iya gana* pareho sang Lulubngan;*Pareho sia sang kamatayon nga wala nagakaayawan. Ginatipon niya ang tanan nga pungsodKag ginatipon sa iya kaugalingon ang tanan nga katawhan.+   Indi bala ini sila tanan magahambal batok sa iya sing hulubaton, sing makalilibog nga hambalanon, kag sing mga paktakon?+ Magasiling sila: ‘Makaluluoy sia nga nagapadamo sang indi iya—Tubtob san-o?—Kag ginapadaku pa niya ang iya utang!   Indi bala nga magabangon sing hinali ang mga gin-utangan mo kag magasukot sa imo? Magabugtaw sila kag uyugon ka nila sing mabaskog,Kag agawon nila ang imo mga pagkabutang.+   Bangod gin-agaw mo ang mga pagkabutang sang madamo nga pungsod,Ang tanan nga nabilin sa mga katawhan magaagaw sang imo mga pagkabutang,+Bangod sang pagpaagay mo sing dugo sang mga tawoKag paghalit mo sa duta,Sa mga siudad kag sa mga nagaistar sa sini.+   Makaluluoy sia nga nagaganar sa malain nga paagi para sa iya panimalay,Agod mabutang niya ang iya pugad sa mataas nga lugar,Agod maluwas sia sa kalaglagan! 10  Nagpadihot ka sing makahuluya nga butang sa imo panimalay. Nakasala ka sa imo kaugalingon* bangod sang pagpamatay mo sing madamo nga tawo.+ 11  Kay ang bato magasinggit halin sa dingding,Kag magasabat sa sini ang balayan nga kahoy halin sa atop. 12  Makaluluoy sia nga nagatukod sing siudad paagi sa pagpaagay sing dugo,Kag nagatukod sing banwa sa indi matarong nga paagi! 13  Indi bala nga katuyuan ni Jehova sang mga kasuldadusan nga ang pinangabudlayan sang mga tawo masunog lang sa kalayo,Kag ginapakapuyan sang mga pungsod ang ila kaugalingon sa wala sing pulos?+ 14  Kay ang duta mapuno sang ihibalo tuhoy sa himaya ni JehovaPareho sang tubig nga nagatabon sang dagat.+ 15  Makaluluoy sia nga nagahatag sing mainom sa iya mga kaupod,Kag ginadugangan ini sing kasingkal kag kaakig, agod mahubog sila,Agod makita ang ila pagkahubo! 16  Mapuno ka sing kahuy-anan sa baylo sang himaya. Mag-inom ka man kag ipadayag ang imo kahimtangan nga wala matuli.* Paimnon ka ni Jehova sa kopa sa iya tuo nga kamot,+Kag tabunan sing kahuy-anan ang imo himaya; 17  Kay mahanabo sa imo ang kapintas nga ginhimo sa Lebanon,Kag ang kalaglagan nga nagpahadlok sa mga sapat mahanabo sa imo,Bangod sang pagpaagay mo sing dugo sang mga tawoKag sang kapintas mo sa duta,Sa mga siudad kag sa mga nagaistar sa sini.+ 18  Ano ang pulos sang tinigib nga imahenKon gintigib lang ini sang naghimo sini? Ano ang pulos sang metal nga estatwa* kag sang nagatudlo sing kabutigan,Bisan pa nagasalig sa sini ang naghimo sini,Nga nagahimo sing wala pulos nga mga dios nga indi makahambal?+ 19  Makaluluoy sia nga nagasiling sa kahoy, “Magbugtaw ka!” Ukon sa bato nga indi makahambal, “Magbugtaw ka! Tudlui kami!” Nakulapan ini sang bulawan kag pilak,+Kag wala gid ini nagaginhawa.+ 20  Apang si Jehova yara sa iya balaan nga templo.+ Ang bug-os nga duta maghipos sa iya atubangan!’”+

Footnote

Ukon “talunsay.”
Ukon “katumanan.”
Ukon “Bisan pa daw naatrasar ini.”
Ukon “hulata ini sing malangkagon!”
Ukon “Tan-awa! Ang iya kalag nagahabok.”
Ukon mahimo, “pagtuo; pagpati.”
Ukon “kalag.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalag.”
Ukon mahimo, “kag magdulingduling.”
Ukon “hinurma nga estatwa.”