Habacuc 3:1-19

  • Nangamuyo ang manalagna nga maghulag si Jehova (1-19)

    • Luwason sang Dios ang iya katawhan (13)

    • Magahugyaw tungod kay Jehova bisan sa kabudlayan (17, 18)

3  Ang pangamuyo ni Habacuc nga manalagna, nga may mga panalambiton:*   O Jehova, nabatian ko ang balita tuhoy sa imo. O Jehova, nahayanghag ako tungod sang imo mga ginhimo. Sa imo gintalana nga tion,* himua ini liwat! Sa imo gintalana nga tion,* ipakita ini liwat. Kabay pa nga kaluy-an mo kami sa tion sang imo kaakig.+   Ang Dios nag-abot halin sa Teman,Ang Isa nga Balaan halin sa Bukid Paran.+ (Selah)* Ang iya himaya nagtabon sa langit;+Napuno ang duta sang iya kadayawan.   Ang iya kasanag daw pareho sang silak sang adlaw.+ May duha ka silak halin sa iya kamot,Diin natago ang iya kusog.   Ang balatian nagauna sa iya,+Kag ang mataas nga hilanat nagasunod sa iya.   Nagdulog sia kag gintay-ug ang duta.+ Nagtulok sia kag nagkurog sa kahadlok ang mga pungsod.+ Nadugmok ang mga bukid nga daw magapabilin sing dayon,Kag nagduko ang madugay na nga mga bakulod.+ Amo ini ang iya dalanon sang una.   Nakita ko nga ginakulbaan ang mga tolda sang Cusan. Nagkurog ang mga tolda sang duta sang Midian.+   Batok bala sa mga suba, O Jehova,Batok bala sa mga suba ang imo daku nga kaakig? Ukon batok bala sa dagat ang imo kaalipungot?+ Kay nagsakay ka sa imo mga kabayo;+Nagdaug* ang imo mga kangga.+   Ginkuha mo ang imo pana sa baslayan kag ginhanda. Ang mga bilugon* gintangdo nga may panumpa.* (Selah) Paagi sa mga suba gintunga mo ang duta. 10  Naglubid sa kasakit ang mga bukid sang makita ka sini.+ Nag-agi ang mabaskog nga bagyo. Nagdaguhob ang dagat.+ Nagsumpit ang tubig sini paibabaw. 11  Nagpundo ang adlaw kag ang bulan sa langit.+ Ang imo mga baslay nagasibad nga daw kasanag.+ Ang imo bangkaw nagakirab nga daw kilat. 12  Ginlatas mo ang duta nga may kaalipungot. Sa kaakig gintasak* mo ang mga pungsod. 13  Naggua ka agod luwason ang imo katawhan, agod luwason ang imo hinaplas. Gindugmok mo ang lider* sang balay sang malauton. Ginguba mo ini halin sa pundasyon tubtob sa ibabaw.* (Selah) 14  Ginpatay mo ang iya mga hangaway kag gingamit mo ang ila mismo mga armas*Sang ginsalakay nila ako pareho sang bagyo. Nagapanago sila kag nagapanglambat agod laglagon ang makaluluoy, kag nalipay gid sila sa sini. 15  Upod ang imo mga kabayo nag-agi ka sa dagat,Sa tunga sang malapad nga katubigan. 16  Pagkabati ko sang mensahe, nagkurog ako;*Kag nagpalangurog ang akon bibig. Nagpalangluya ang akon mga tul-an;+Nagpalangurog ang akon mga batiis. Apang ginahulat ko sing hipos ang adlaw sang kalisdanan,+Kay magaabot ini sa katawhan nga nagasalakay sa amon. 17  Bisan pa indi magpamulak ang kahoy nga higuera,Kag wala sing bunga ang mga ubas;Bisan pa indi magpamunga ang olibo,Kag indi magpatubas ang mga talamnan;Bisan pa ang mga karnero madula sa toril,Kag wala na sing mga baka sa toril; 18  Magahugyaw ako gihapon tungod kay Jehova;Magakalipay ako sa Dios nga magaluwas sa akon.+ 19  Ang Soberanong Ginuong Jehova amo ang akon kusog;+Padasigon niya ang akon mga tiil pareho sang tiil sang usa,Kag palakton niya ako sa mataas nga mga lugar.+

Footnote

Ukon “ambahanon sang paglalaw.”
Sa literal, “Sa tunga sang mga tuig.”
Sa literal, “Sa tunga sang mga tuig.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Kaluwasan.”
Ukon mahimo, “baslay.”
Ukon mahimo, “Nagpanumpa ang mga tribo.”
Sa literal, “ginlinas.”
Sa literal, “ulo.”
Sa literal, “liog.”
Sa literal, “sungkod.”
Sa literal, “nagkurog ang akon tiyan.”