Colosas 4:1-18

  • Laygay sa mga agalon (1)

  • ‘Magpadayon sa pagpangamuyo’ (2-4)

  • Makig-angot sing maalamon sa mga taga-gua (5, 6)

  • Katapusan nga mga panamyaw (7-18)

4  Kamo nga mga agalon, tratara ninyo ang inyo mga ulipon sa nagakaigo kag matarong nga paagi, kay nahibaluan ninyo nga may Agalon man kamo sa langit.+  Magpadayon kamo sa pagpangamuyo,+ magpabilin nga nagamata may kaangtanan sa sini upod ang pagpasalamat.+  Ipangamuyo man ninyo kami+ nga buksan sang Dios ang puertahan agod mabantala namon ang pulong kag ang sagrado nga likom tuhoy sa Cristo, nga bangod sini yara ako sa mga gapos sang pagkabilanggo,+  kag mapahayag ko ini sing maathag subong sang nagakadapat ko himuon.  Mangin maalamon kamo sa inyo pagpakig-angot sa mga indi bahin sang kongregasyon, nga ginagamit sing maayo ang inyo tion.*+  Maghambal kamo pirme sing mainayuhon, nga daw gintimplahan sing asin,+ agod mahibaluan ninyo kon paano sabton ang kada isa.+  Si Tiquico,+ nga akon hinigugma nga utod kag matutom nga ministro kag masigkaulipon sa Ginuo, magasugid sa inyo sang tanan tuhoy sa akon.  Ginapadala ko sia sa inyo agod mahibaluan ninyo ang amon kahimtangan kag agod malugpayan niya kamo.  Magaabot sia upod si Onesimo,+ nga akon matutom kag hinigugma nga utod, nga kaupod ninyo dira sadto. Isugid nila sa inyo ang tanan nga nagakatabo diri. 10  Si Aristarco+ nga kaupod ko nga bilanggo, nagapangamusta sa inyo, kag amo man si Marcos+ nga pakaisa ni Bernabe (tuhoy sa iya nakabaton kamo sang mga instruksion nga abiabihon sia+ kon mag-abot sia dira), 11  kag si Jesus nga ginatawag Justo nga lakip sa mga natuli. Sila lamang ang akon mga masigkamanugpangabudlay para sa Ginharian sang Dios, kag nagahatag sing daku nga lugpay* sa akon. 12  Si Epafras,+ nga ulipon ni Cristo Jesus nga kaupod ninyo sadto, nagapangamusta sa inyo. Pirme sia nagapangamuyo sing hanuot tungod sa inyo, agod sa katapusan makatindog kamo sing malig-on kag magsalig sing bug-os sa tanan nga kabubut-on sang Dios. 13  Kay saksi ako sa iya tuman nga mga pagpanikasog para sa inyo kag para sa mga yara sa Laodicea kag sa Hierapolis. 14  Si Lucas+ nga hinigugma nga manugbulong nagapangamusta sa inyo, kag amo man si Demas.+ 15  Ipalab-ot ninyo ang akon pangamusta sa mga kauturan sa Laodicea kag kay Nimfa kag sa kongregasyon nga yara sa iya balay.+ 16  Kag kon nabasa na sa inyo ini nga sulat, maghimo kamo sang kahimusan nga basahon man ini+ sa kongregasyon sang mga taga-Laodicea kag basaha man ninyo ang sulat nga ginpadala ko sa Laodicea. 17  Isiling man ninyo kay Arquipo:+ “Padayon nga magbantay agod matuman mo ang ministeryo nga nabaton mo sa Ginuo.” 18  Ako mismo si Pablo ang nagsulat sini nga pangamusta.+ Padayon ninyo nga dumduma ang akon mga gapos sang pagkabilanggo.+ Ang wala tupong nga kaayo mangin yara sa inyo.

Footnote

Sa literal, “ginabakal ang gintalana nga tion.”
Ukon “nagapabakod nga bulig.”