Colosas 3:1-25

  • Daan kag bag-o nga personalidad (1-17)

    • Patya ang mga bahin sang lawas (5)

    • Gugma, isa ka himpit nga higot sang paghiusa (14)

  • Laygay sa Cristianong panimalay (18-25)

3  Apang, kon nabanhaw kamo upod sa Cristo,+ padayon nga pangitaa ninyo ang mga butang sa ibabaw, diin ang Cristo nagapungko sa tuo sang Dios.+  Ituon ang inyo hunahuna sa mga butang sa ibabaw,+ indi sa mga butang sa duta.+  Kay napatay kamo, kag ang inyo kabuhi natago upod sa Cristo nga nahiusa sa Dios.  Kon ipadayag ang Cristo nga aton kabuhi,+ ipadayag man kamo kaupod niya sa himaya.+  Gani, patya ninyo ang mga bahin sang inyo lawas+ nga may dutan-on nga huyog subong sang seksuwal nga imoralidad,* kahigkuan, indi mapunggan nga kailigbon sa sekso,+ makahalalit nga handum, kag kakagod nga isa ka sahi sang pagsimba sa mga diosdios.  Bangod sini nga mga butang magaabot ang kaakig sang Dios.  Amo man sini sadto ang inyo pagkabuhi,+  apang karon dapat ninyo isikway ini tanan: kasingkal, kaakig, kalainan,+ masakit nga hambal,+ kag paghambal sing binastos.+  Indi kamo magbutig sa isa kag isa.+ Ubaha ninyo ang daan nga personalidad*+ upod ang mga buhat sini, 10  kag isuksok ninyo ang bag-o nga personalidad,+ nga paagi sa sibu nga ihibalo ginabag-o suno sa larawan sang Dios nga nagtuga sini,+ 11  nga sa sini wala sing Griego ukon Judiyo, natuli ukon wala matuli, dumuluong, Escita,* ulipon, ukon hilway nga tawo; kundi ang Cristo amo ang tanan kag yara sa tanan.+ 12  Gani, subong mga pinili sang Dios,+ balaan kag hinigugma, isuksok ninyo ang mapinalanggaon nga kaawa,+ kaayo, pagkamapainubuson,*+ kalulo,+ kag pagkamapinasensiahon.+ 13  Padayon nga batasa ninyo ang isa kag isa kag magpinatawaray kamo sing kinabubut-on+ bisan pa ang isa may rason nga magreklamo sa isa.+ Subong nga si Jehova* nagpatawad sing kinabubut-on sa inyo, amo man sini ang himuon ninyo.+ 14  Apang dugang pa sa sining tanan, isuksok ninyo ang gugma,+ kay amo ini ang himpit nga higot sang paghiusa.+ 15  Tuguti man ang paghidait sang Cristo nga maggahom sa inyo tagipusuon,*+ kay gintawag kamo sa sini nga paghidait sa isa ka lawas. Kag ipakita nga mapinasalamaton kamo. 16  Papuy-a sa inyo ang pulong sang Cristo nga nagahatag sa inyo sing bugana nga kaalam. Padayon nga magpanudlo kag magpalig-on* sa isa kag isa nga may mga salmo,+ mga pagdayaw sa Dios, espirituwal nga mga ambahanon nga ginaamba ninyo sing mapinasalamaton* kag tinagipusuon kay Jehova.*+ 17  Bisan ano ang inyo ginahimo ukon ginahambal, himua ang tanan sa ngalan ni Ginuong Jesus, kag magpasalamat kamo sa Dios nga aton Amay paagi sa iya.+ 18  Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo bana,+ kay nagakaigo ini sa sumulunod sang Ginuo. 19  Kamo nga mga bana, padayon nga higugmaa ang inyo asawa+ kag indi kamo magkaakig sing tuman* sa ila.+ 20  Kamo nga mga anak, mangin matinumanon kamo sa inyo mga ginikanan sa tanan nga butang,+ kay kalahamut-an ini sa Ginuo. 21  Kamo nga mga amay, indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga anak,+ agod indi sila maluyahan sing buot. 22  Kamo nga mga ulipon, mangin matinumanon kamo sa tanan nga butang sa inyo mga agalon sa duta,+ indi lang kon may nagatan-aw para pahamut-an ang tawo, kundi may pagkasinsero sang tagipusuon, kag may kahadlok kay Jehova.* 23  Bisan ano ang inyo ginahimo, himua ninyo ini sing bug-os kalag* subong nga para kay Jehova,*+ kag indi para sa mga tawo, 24  kay nakahibalo kamo nga magabaton kamo sang palanublion halin kay Jehova* subong padya.+ Magpaulipon kamo sa Agalon, ang Cristo. 25  Ang nagahimo sang sayop pat-od nga silutan bangod sa sayop nga iya ginhimo,+ kay ang Dios wala sing ginapasulabi.+

Footnote

Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “tawo.”
“Escita” nagapatuhoy sa indi sibilisado nga tawo.
Ukon “mapainubuson nga hunahuna.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “nga magkontrol sang inyo tagipusuon.”
Ukon “maglaygay.”
Ukon “mainayuhon.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “magmatigdas.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary, “Kalag.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.