1 Timoteo 3:1-16

  • Kalipikasyon sang manugtatap (1-7)

  • Kalipikasyon sang ministeryal (8-13)

  • Sagrado nga likom sang diosnon nga debosyon (14-16)

3  Ini nga pinamulong masaligan: Kon ang isa ka lalaki nagatinguha nga mangin manugtatap,+ nagahandum sia sang maayo nga buhat.  Ang manugtatap dapat indi salawayon, isa lang ang asawa, makahibalo magpugong sang kaugalingon, maligdong sing hunahuna,*+ mahim-ong, maabiabihon,+ kalipikado sa pagpanudlo,+  indi palahubog,+ indi masingki,* kundi makatarunganon,+ indi palaaway,+ indi mahigugmaon sa kuarta,+  nagadumala sing maayo sa iya panimalay, may mga anak nga serioso gid nga nagapasakop+  (kay kon ang isa ka lalaki indi makahibalo magdumala sang iya panimalay, paano niya maatipan ang kongregasyon sang Dios?),  indi bag-uhan nga tumuluo,+ kay basi magpahambog sia kag makabaton sing paghukom kaangay sang paghukom nga nabaton sang Yawa.  Dapat nga may maayo man sia nga reputasyon sa mga tawo nga indi bahin sang kongregasyon,+ agod indi sia pagtamayon* sang mga tawo kag masiod sang Yawa.  Ang mga ministeryal nga alagad dapat mangin serioso, indi duha sing hinambalan,* indi palainom sing alak, wala nagatinguha nga mamentaha sa makagod kag indi bunayag nga paagi,+  kag matutom nga nagasunod sa sagrado nga likom sang pagtuo upod ang matinlo nga konsiensia.+ 10  Dapat man sila tilawan anay kon bala takus* sila; kag kon hilway sila sa panumbungon, mahimo sila mag-alagad subong mga ministro.+ 11  Ang mga babayi dapat man mangin serioso, indi mabinutangbutangon,+ makahibalo magpugong sang kaugalingon, kag matutom sa Dios sa tanan nga butang.+ 12  Ang mga ministeryal nga alagad dapat isa lang ang asawa, kag nagadumala sing maayo sa ila mga anak kag panimalay. 13  Kay ang mga lalaki nga nagaalagad sa maayo nga paagi makatigayon sang maayo nga tindog kag daku nga kahilwayan sa paghambal tuhoy sa ila pagtuo kay Cristo Jesus. 14  Ginasulat ko sa imo ini nga mga butang, bisan pa nagalaum ako nga sa indi madugay makakadto ako sa imo, 15  agod kon maatrasar ako, makahibalo ka kon paano maggawi sa panimalay sang Dios,+ nga amo ang kongregasyon sang buhi nga Dios, isa ka haligi kag pamakod sang kamatuoran. 16  Sa pagkamatuod, daku gid ang sagrado nga likom sining diosnon nga debosyon: ‘Ginpadayag sia subong unod,+ ginpahayag nga matarong subong espiritu,+ nagpakita sa mga anghel,+ ginbantala sa mga pungsod,+ gintuuhan sa kalibutan,+ ginbaton sing mahimayaon sa langit.’

Footnote

Ukon “may maayo nga panghunahuna; mahinantupon.”
Ukon “wala nagapanakit.”
Ukon “pagpakahuy-an.”
Ukon “wala nagahambal sing malimbungon.”
Ukon “natilawan kon bala kalipikado.”