1 Timoteo 2:1-15

  • Pangamuyo para sa tanan nga sahi sang tawo (1-7)

    • Isa ka Dios, isa ka manugpatunga (5)

    • Katumbas nga gawad sa tanan (6)

  • Instruksion para sa mga lalaki kag mga babayi (8-15)

    • Mamayo sing maugdang (9, 10)

2  Una sa tanan, ginapalig-on ko kamo nga mag-ampo, mangamuyo, mangabay, kag magpasalamat para sa tanan nga sahi sang tawo,  para sa mga hari kag sa tanan nga may mataas nga posisyon,+ agod magkabuhi kita sing matawhay kag malinong nga may bug-os nga diosnon nga debosyon kag pagkaserioso.+  Maayo ini kag kalahamut-an sa itululok sang aton Manluluwas, ang Dios,+  nga ang kabubut-on amo nga ang tanan nga sahi sang tawo maluwas+ kag makadangat sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran.  Kay may isa ka Dios,+ kag isa ka manugpatunga+ sa Dios kag sa mga tawo,+ ang tawo nga si Cristo Jesus,+  nga naghatag sang iya kaugalingon subong katumbas nga gawad para sa tanan*+—pat-od nga ipanaksi ini sa nagakaigo nga tion sini.  Tungod sini nga pagpanaksi+ gintangdo ako nga manugbantala kag apostol+—nagasugid ako sang kamatuoran, wala ako nagabutig—isa ka manunudlo sang mga pungsod+ nga magatudlo sa ila tuhoy sa pagtuo kag kamatuoran.  Gani luyag ko nga sa tanan nga lugar ang mga lalaki padayon nga mangin balaan kag nagabayaw sang ila mga kamot sa pangamuyo,+ nga wala sing kaakig+ kag binais.+  Ang mga babayi dapat man magpamayo sing nagakaigo,* nga may kaugdang kag maligdong nga hunahuna,* indi paagi sa mga estilo sang pagsalapid sing buhok kag pagsuksok sang mga bulawan ukon perlas ukon malahalon gid nga bayo,+ 10  kundi sa paagi nga nagakaigo sa mga babayi nga nagapangangkon nga nagasimba sa Dios,+ paagi sa maayong mga buhat. 11  Ang babayi dapat maghipos* samtang ginatudluan kag magpasakop sing bug-os.+ 12  Wala ko ginatugutan ang babayi nga magpanudlo ukon magdumala sa lalaki, kundi magpabilin sia nga nagahipos.*+ 13  Kay si Adan ang una nga gintuga, dayon si Eva.+ 14  Isa pa, si Adan wala madaya, kundi ang babayi amo ang nadaya+ kag nangin malinapason. 15  Apang ang babayi pagaamligan paagi sa pagpanganak,+ kon magpadayon sia* sa pagtuo, gugma, kag pagkabalaan upod ang maligdong nga panghunahuna.*+

Footnote

Ukon “sa tanan nga sahi sang tawo.”
Ukon “talahuron.”
Ukon “maayo nga hunahuna; pagkamahinantupon.”
Ukon “indi maghambal; kalmado.”
Ukon “kalmado; wala nagahambal.”
Sa literal, “sila.”
Ukon “maayo nga hunahuna; pagkamahinantupon.”