1 Juan 3:1-24

  • Mga anak kita sang Dios (1-3)

  • Mga anak sang Dios batok sa mga anak sang Yawa (4-12)

    • Mga binuhatan sang Yawa gub-on ni Jesus (8)

  • Higugmaon ang isa kag isa (13-18)

  • Ang Dios labaw pa sa aton tagipusuon (19-24)

3  Hunahunaa kon daw ano kadaku ang gugma sang Amay sa aton.+ Gintugutan niya kita nga tawgon nga mga anak sang Dios!+ Kag amo kita sina. Amo kon ngaa ang kalibutan wala makakilala sa aton,+ bangod wala ini makakilala sa iya.+  Mga hinigugma, mga anak kita sang Dios subong,+ apang wala pa mapadayag kon mangin ano kita sa palaabuton.+ Nahibaluan lamang naton nga kon mapadayag sia mangin kaangay kita sa iya, bangod makita naton sia kon ano gid sia.  Kag ang tanan nga may amo sini nga paglaum sa iya nagapaputli sang ila kaugalingon,+ subong nga inang isa putli.  Ang tanan nga nagapakasala nagabuhat man sang pagkamalinapason, kag ang sala pagkamalinapason.  Nahibaluan man ninyo nga inang isa ginpadayag agod magkuha sang aton mga sala,+ kag wala sing sala sa iya.  Ang tanan nga nagapabilin nga nahiusa sa iya wala nagapadayon sa pagpakasala;+ wala sing isa nga nagapadayon sa pagpakasala ang nakakita ukon nakakilala sa iya.  Mga anak, indi kamo magpadaya; ang isa nga nagahimo sing pagkamatarong matarong, subong nga inang isa matarong.  Ang isa nga nagapakasala naghalin sa Yawa, bangod ang Yawa nagapakasala kutob pa sa ginsuguran.*+ Tungod sini, ang Anak sang Dios nagkari, agod gub-on ang mga binuhatan sang Yawa.+  Ang isa nga anak sang Dios wala nagapakasala,+ kay ang binhi* sang Dios yara sa iya, kag indi sia makapadayon sa pagpakasala, kay anak sia sang Dios.+ 10  Ang mga anak sang Dios kag ang mga anak sang Yawa makilala paagi sa sini: Ang bisan sin-o nga wala nagapadayon sa paghimo sing pagkamatarong kag wala nagahigugma sa iya utod indi halin sa Dios.+ 11  Kay amo ini ang mensahe nga nabatian ninyo halin sa ginsuguran, nga dapat naton higugmaon ang isa kag isa;+ 12  indi kaangay ni Cain, nga naghalin sa isa nga malauton kag nagpatay sa iya utod.+ Kag ngaa ginpatay niya sia? Bangod ang iya mga buhat malaut,+ apang ang mga buhat sang iya utod matarong.+ 13  Mga kauturan, indi kamo matingala nga ang kalibutan nagadumot sa inyo.+ 14  Daw subong bala nga patay na kita, apang karon nabuhi kita,+ bangod ginahigugma naton ang mga kauturan.+ Ang isa nga wala nagahigugma nagapabilin sa kamatayon.+ 15  Ang nagadumot sa iya utod manugpatay sang tawo,+ kag nahibaluan ninyo nga wala sing manugpatay sang tawo nga may kabuhi nga wala sing katapusan.+ 16  Nahibaluan naton ang gugma, bangod ginhatag sinang isa ang iya kabuhi* para sa aton,+ kag obligado kita nga ihatag ang aton kabuhi* para sa aton mga kauturan.+ 17  Apang kon ang isa bastante sa iya pangabuhi sa sini nga kalibutan kag nakita niya ang iya utod nga nagakinahanglan, apang wala sia magpakita sing kaluoy sa iya utod, paano naton masiling nga may gugma sia sa Dios?+ 18  Mga anak, maghigugma kita, indi paagi sa hambal ukon sa dila,+ kundi paagi sa sinsero nga binuhatan.+ 19  Paagi sini mahibaluan naton nga kita iya sang kamatuoran, kag mapasalig* naton ang aton tagipusuon sang iya gugma 20  tuhoy sa bisan ano nga ginapakamalaut kita sang aton tagipusuon, bangod ang Dios labaw pa sa aton tagipusuon kag nakahibalo sang tanan nga butang.+ 21  Mga hinigugma, kon ang aton tagipusuon wala nagapakamalaut sa aton, hilway kita nga makapakighambal sa Dios;+ 22  kag ang bisan ano nga ginapangayo naton mabaton naton halin sa iya,+ bangod ginatuman naton ang iya mga sugo kag ginahimo ang kalahamut-an sa iya mga mata. 23  Sa pagkamatuod, amo ini ang iya sugo: Magtuo kita sa ngalan sang iya Anak nga si Jesucristo+ kag maghigugmaanay,+ subong sang ginsugo niya sa aton. 24  Dugang pa, ang isa nga nagatuman sang iya mga sugo nagapabilin nga nahiusa sa iya, kag sia nahiusa sa sining isa.+ Kag paagi sa espiritu nga ginhatag niya sa aton, nahibaluan naton nga nagapabilin sia nga nahiusa sa aton.+

Footnote

Ukon “kutob sang nagsugod sia.”
Binhi nga may ikasarang sa pagpadamo, ukon pagpamunga.
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “mahaylo; makumbinsi.”